Sähkölasku jakautuu hämmentävän moneen osaan, joiden sisällöstä kuluttaja on usein ymmällään. Omakotiliitto kannustaa kotitalouksia siirtymään käyttämään älysähkömittareita, jolloin kotitalouksilla olisi mahdollisuus kulutusjoustoon eli sähkönkäytön hetkelliseen pienentämiseen tai lisäämiseen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syyskuussa 2016 työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Sen tehtävänä on ollut selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Älyverkkotyöryhmä jätti tänään raporttinsa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Laajassa työryhmässä on ollut mukana niin sähkön myyjien, jakelijoiden, kuluttajien, viranomaisten kuin tutkimuslaitostenkin edustus.

Korkea perusmaksu alemmaksi

Työryhmässä mukana ollut Omakotiliitto haluaa kuluttajalle mahdollisuuden valita ja päättää itse siitä, kuinka monta laskua saa energiasta ja siirrosta. Omakotiliiton mukaan tärkeintä on, että kuluttaja itse voi vaikuttaa kustannuksiin, joita ovat energian perusmaksu, energian kulutusmaksu, siirron perusmaksu, (siirron tehomaksu), siirron kulutusmaksu, sähkö- ja arvonlisäverot sekä muut mahdolliset palveluntuottajien palvelumaksut. Liitto haluaa puuttua erityisesti sähkön siirron kiinteän perusmaksuun, jota se pitää kohtuuttomana. Perusmaksu on jopa useita kymmeniä euroja kuukaudessa.

Omakotiliiton mukaan tärkeintä olisi, että kotitalouksien kulutusjousto eli sähkönkäytön hetkellinen pienentäminen tai lisääminen toteutetaan kustannustehokkaasti älysähkömittarilla.

Joustoa kulutukseen

Omakotiliitto huomauttaa, että kuluttajat ovat jo osallistuneet yhteen energiavallankumouksene hankkimalla lämpöpumppuja omilla päätöksillään ja ratkaisuillaan. Nyt kotitaloudet investoivat huomattavasti aurinkopaneeleihin. Heitä kiinnostaa myös sähkön varastointi akkuihin, energian tuotanto ja jakaminen naapureiden kanssa.

Moni kotitalous hyödyntää nykyään sähkömittarin ohjaamana yö-/päiväsähköä. Älyverkkotyöryhmä ehdottaa, että jakeluverkkoyhtiöiden toteuttamasta kuormanohjauksesta luovutaan hallitusti ja siirrytään markkinaehtoiseen dynaamisempaan kulutuksen ohjaukseen viimeistään 30.4.2021.

Omakotiliiton mukaan kotitalouksien kulutusjousto tulee tulevaisuudessakin toteuttaa älysähkömittareilla, koska se on merkittävästi edullisempi tapa toteuttaa kulutusjousto verrattuna automaatioratkaisuihin. Älysähkömittarilla toteutettu kulutusjousto maksaisi noin 22 miljoonaa euroa, josta kustannus yhdelle kotitaloudelle olisi noin 16 euroa.

”Kaikilla kotitalouksilla ei ole mahdollisuutta tai varallisuutta investoida aurinkopaneeleihin, energiavarastoihin tai automaatioon. Omakotitalossa asuvan yksinelävän eläkeläisen asumismenot lähenevät jo 50 prosenttia käytettävistä olevista tuloista. Kansalaiset haluavat osallistua ilmastonmuutoksen hillintään mahdollisuuksiensa mukaan, siksi kulutustottumusten muutosten ja kulutuksen jouston älysähkömittarin kautta tulee olla hyväksyttäviä tapoja osallistua ilmastonmuutoksen hillintään ja sähköjärjestelmän tasapainottamiseen”, Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen korostaa.