Pientaloteollisuuden mukaan omakotirakentamisen määrä kasvoi kuusi ja arvo kolme prosenttia tämän vuoden kolmannelle neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan verrattuna.

Pientaloteollisuus PTT ry odottaa tälle vuodelle 7 500 omakotialoitusta, ja vuodelle 2018 luku kasvaa arvion mukaan 8 000 omakotitaloon. Valmisosataloja eli erilaisia talopaketteja aloituksista on kaksi kolmesta. Pientaloteollisuuden jäsenyritysten markkinaosuus valmistalokaupasta on noin puolet.

Talotehtaat toimittivat kuluttajille 770 omakotitalopakettia tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Luvussa on kuuden prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Myös toimitusten arvo kasvoi kolme prosenttia 75 miljoonasta 77 miljoonaan euroon.

Vuoden alusta laskien Pientaloteollisuuden jäsenyritysten omakotitoimitukset kasvoi 8,1 prosenttia ja toimitusten arvo 9,9 prosenttia vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuotena verrattuna. Luvut kertovat kaupan määrästä ja arvosta tammikuusta syyskuun loppuun vuonna 2017.

Projektimyynti kasvaa selvästi

Pientaloteollisuuden suhdannekatsauksen mukaan omakotitoimitukset olivat hyvällä tasolla, ja projektimyynti eli aluekohteisiin ja isoihin kokonaisuuksiin menevien talojen kauppa kasvoi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Projektimyynniksi lasketaan toimitukset, jossa asiakkaana on esimerkiksi rakennusliike tai asunto-osakeyhtiö. Toimituksia tehtiin kolmannella vuosineljänneksellä 261 kappaletta, ja siinä on kasvua 53 prosenttia. Projektitoimitusten arvo oli 8,1 miljoonaa euroa ja kasvua 42 prosenttia.

Projektimyynnin suhteellinen osuus on Pientaloteollisuuden mukaan kasvanut pitkään. Tämän vuoden volyymin lisäykseksi yhdistys odottaa 15 prosenttia ja viime vuonna kasvu oli kymmenen prosentin luokkaa verrattuna kuluttajakauppaan. Talotoimitukset jakautuvat kuluttajakauppaan ja projektitoimituksiin.

Omakotialoitukset lisääntyvät

Tilastokeskuksen mukaan omakotitaloja alettiin rakentaa ennätyksellisen paljon vuonna 2007 eli ennen finanssikriisiä. Silloin aloituksia oli yli 16 000 kappaletta vuodessa. Finanssikriisi tipautti omakotialoitukset 10 000 tasolle kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Vuosina 2011 ja 2012 päästiin jopa 12 000 aloituksen lukemiin. Siitä lähtien omakotialoitukset vähenivät ja tähän mennessä alimmat lukemat eli 6 000 kappaletta saavutettiin vuosina 2015 ja 2016.

Nyt alan toimijat näkevät omakotirakentamisessa piristymistä. Taloustilanne on parantunut, ihmisillä työpaikat ovat säilyneet, tulevaisuuteen luotetaan ja omakotitaloja rakennetaan. Pientaloteollisuus uskoo suhdannekyselyn mukaan omakotialoitusten kasvavan ensi vuonna seitsemän prosenttia eli 8 000 omakotitaloon.

Pientaloteollisuus PTT ry on puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien yhdistys, joka kuuluu Rakennusteollisuus RT ry:hyn.  Pientaloteollisuuteen kuuluu 15 varsinaista jäsenyritystä eli talovalmistajaa sekä 60 kumppanijäsentä rakentamisen eri osa-alueilta. Jäsenyritykset kattavat noin 60 prosenttia pientaloteollisuuden kokonaismäärästä.