Omakotirakentamisen aallonpohja

Rakennusteollisuus RT:n uusin suhdanne-ennuste on erityisesti asuntorakentamisen suhteen synkkä. Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan 25 000 asuntoa, mikä on 10 prosenttia viime vuotta vähemmän. Ensi vuonna asuntoaloitusten ennakoidaan laskevan entisestään 24 500 asuntoon. Hiukan hämmentävää on, että suurin muutos on omakotitalojen aloituksissa, vaikka niiden määrä on ollut lähes vapaassa pudotuksessa jo kauan. Tänä ja ensi vuonna omakotitalojen aloituksia ennakoidaan kertyvän vain 6 000. Jos se toteutuu, lienee sodan jälkeisen Suomen pohjalukemat omakotirakentamisessa saavutettu. Toistaiseksi vähiten omakotitaloja on aloitettu 90-luvun alun suurlaman jälkeen 6478 kappaletta vuonna 1995. Tosin Tilastokeskuksella ei ole kappalelukuja pientaloista ennen vuotta 1970, jolloin pientaloja aloitettiin 10606.
Miksi sitten omakotirakentaminen on romahtanut? RT:n mukaan syinä koko asuntorakentamisen hiipumiseen ovat ainakin kuluttajien heikko tulokehitys ja työttömyyden kasvu. Omakotitalon hankinta on iso taloudellinen ponnistus, joten tulojen pieneneminen ja työttömyysuhka purevat siihen pomminvarmasti. Lisäksi ruokakuntien koon muutokset sinkku- ja pariskuntatalouksiin vähentävät omakotitalojen tarvetta. Viranomaisten suosima ja älyttömin määräyksin edistämä haja-asutusalueiden kurjistaminen ja jatkuva kaupungistuminen vaikuttavat samaan suuntaan. Energiatodistussotku ja kiinteistöverotuksen nousulla uhkailu eivät nekään ole olleet omiaan kannustamaan kansalaisia pientalojen rakentamiseen.
Kysyä sopii, kuinka Pientaloteollisuuden jäsenyritysten – ja tietenkin myös järjestäytymättömien pientalotuottajien – tulee käymään? Kuuden tuhannen kappaleen talon markkina ei mitenkään elätä kaikkia, vaan ennemmin tai myöhemmin on tiedossa konkursseja varmasti, ja toimialajärjestelyjä muutenkin. Kuka ensimmäisenä kaatuu, ja kuinka moni silloin jää työttömäksi?
Tänä vuonna rakentaminen kokonaisuudessaan supistuu kaksi prosenttia, ja menossa on jo kolmas peräkkäinen vuosi kun rakentamisen määrä laskee. Ensi vuonna rakentaminen laskee edelleen, mutta ennusteen mukaan ja toivottavasti vähemmän. Uudisrakentamisen aloituskuutiot kaiken kaikkiaan ovat 1990-luvun laman tasolla eikä helpotusta ole näkyvissä. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan tänä vuonna 29 miljoonaa kuutiometriä, joka on kuusi prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Vuonna 2015 aloituskuutioiden ennakoidaan pysyvän samalla tasolla. Rakentamista kannattelee edelleen vähemmän suhdanteista riippuvainen korjausrakentaminen. Sehän nousi jo viime vuonna uudisrakentamista suuremmaksi, eikä ole mitään syytä olettaa suhteen palautumista ennalleen.