Omakotitalorakentamisen nousu nähtiin viime vuonna, ja se jatkuu hyvässä vauhdissa. Vuodenvaihteessa tilauskanta oli 2,7-kertainen verrattuna viime vuoden saman ajan tilanteeseen.

Korona-aika on saanut suomalaiset toteuttamaan omakotihaaveitaan. Puu-, kivi- ja hirsitalovalmistajien yhdistys Pientaloteollisuus PTT:n jäsenyritykset toimittivat vuoden 2021 aikana asiakkailleen 3 427 omakoti- tai paritaloasuntoa (+ 48 %). Uusia talokauppoja tehtiin 4 042 (+26 %). Vuoden 2021 kaikista omakoti- ja paritaloaloituksista PTT:n jäsenyritykset kattavat noin 43 %.

PTT:n jäsenyritysten tilauskanta jatkuu erittäin hyvällä tasolla. Vuodenvaihteessa tilauskannassa oli 2 458 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 2,7-kertainen verrattuna viime vuoteen. Tilauskannassa olevien asuntojen lukumäärä on 71 %:a vuoden 2021 toimitusmäärästä.

Omakotitalorakentamisen nousu alkoi pandemian myötä

Suomalaisten toive asua omakotitalossa on aina ollut korkealla, mutta poikkeusaika sai meidät toteuttamaan omakotiasumisen haaveita.

Vanhojen omakotitalojen kaupankäyntimäärät lähtivät kasvuun ja uuden omakotitalon rakentamisesta haaveilevat alkoivat pistää toimeksi. Talopakettikaupassa kasvanut kiinnostus realisoitui vuoden 2020 viimeisen neljänneksen erittäin kovina myyntilukuina.

Myyntivauhti jatkui hurjana koko kevään 2021, mutta tasaantui vuoden toisella puoliskolla. Kokonaisuudessaan PTT:n jäsenyritykset tekivät uusia talokauppoja kauppoja 4 042, mikä 26 % edellisvuotta enemmän.

Vuodelle 2021 omakoti- ja paritalojen koko maan aloitusmääräksi arvioidaan kertyvän noin 8 000, joka on 15 % edellisvuotta enemmän. PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu markkinaosuus kaikista omakoti- ja paritalo­aloituksista on noin 43 %.

Rakennusmateriaalien hinnannousu rauhoittunut

Pientaloteollisuuden odotukset vuodelle 2022 positiiviset. Asiakkaat ovat edelleen aktiivisesti liikkeellä ja edellisvuotta leimannut rakennusmateriaalien hintaralli on rauhoittunut. Kuluttajien asunnonostoaikeet sekä luottamus omaan talouteen ovat edelleen korkealla tasolla.

PTT:n jäsenyritysten tilauskanta jatkuu vahvana ja vuoden ensimmäiselle neljännekselle odotetaan erittäin kovia toimitusmääriä. Pientaloteollisuus PTT arvioi alkaneen vuoden omakoti- ja paritalojen aloitusmääräksi 8 500. Tonttipula on paheneva ongelma kasvualueilla ja aloitusmäärän tulee ratkaisemaan näiden alueiden tonttitarjonta.

Lue lisää:

Talonrakentajapariskunnan neuvo: Älä seisota tuntipalkallisia työmiehiä odottamassa!

Joka neljäs uusi omakotitalo rakennetaan hirrestä