Vanhoja omakotitaloja kaupattiin 12 000 kappaletta vuonna 2016, ja uusia rakennettiin noin 7000. Luvuissa on Kiinteistövälitysalan Keskusliiton mukaan pudotusta huippuvuodesta 2007. Tänä vuonna pientalokauppa näyttää piristymisen merkkejä.

Maamme asuntokaupan kokonaisarvo oli 16,5 miljardia euroa viime vuonna. Vanhoja asuntoja kaupattiin 11,2 miljardin edestä, ja uusien asuntojen arvo oli noin 5,3 miljardia euroa. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL:n mukaan asuntokaupan ennätysvuosi oli 2007. Tuolloin kauppojen kokonaisarvo oli 19,6 miljardia. Myös vuosina 2006 ja 2008 ja 2012 sekä 2013 päästiin yli 17 miljardin euron.

Omakotitalojen hinnat nousussa

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat 3,1 prosenttia edellisvuodesta koko maassa viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat kasvoivat 9,6 prosenttia ja muualla maassa 2,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

”Vanhojen omakotitalojen määrällinen kauppa on laskenut. Vuonna 2007 kauppoja tehtiin yli 15 000 kappaletta, ja viime vuosina noin 12 000 kappaletta vuosittain. Samalla tavalla myös uusien omakotitalojen rakentaminen on vähentynyt. Vuonna 2007 aloitettiin jopa 16 000 uuden omakotitalon rakentaminen, ja viime vuonna aloituksia oli noin 7000”, Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Jukka Malila kertoo.

Vanha omakotitalo maksoi Tilastokeskuksen mukaan koko maassa keskimäärin 1 472 euroa neliömetriltä vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja pääkaupunkiseudulla keskimäärin 3 196 euroa. Tällöin kooltaan 120 neliömetrin omakotitalo maksoi muualla Suomessa keskimäärin 180 000 euroa ja pääkaupunkiseudulla 380 000 euroa. Talojen ja erityisesti tonttien hinnoissa on alueittain suurtakin vaihtelua.

Malilan mukaan omakotiasuminen on maassamme haluttu ja toivottu asumismuoto edelleen. Hän toivoo hallituksen alentavan kiinteistökaupan varainsiirtoveroa. Veron lasku edistäisi kiinteistökauppaa ja piristäisi koko alaa. Varainsiirtovero on tällä hetkellä neljä prosenttia kiinteistöissä kuten omakotitaloissa ja vapaa-ajanasunnoissa. Asuntoyhtiöissä kuten kerrostalo-osakkeiden ja rivitalon osakkeiden kaupassa varainsiirtovero on kaksi prosenttia.

Rakentaminen vauhdittaa taloutta

Asuntokauppa on vahvasti sidoksissa yhteiskunnan taloudelliseen tilanteeseen ja ihmisten odotuksiin. Kun työpaikan uskotaan säilyvän, ostovoiman kasvavan ja taloudellinen toimeliaisuus on vilkasta, asuntoja myydään ja ostetaan paljon.

Tällä hetkellä rakentaminen käy kiivaana useissa kasvukeskuksissa kuten pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Helsinkiin nousee mm. Kalasataman ja Pasilan alueet. Molempiin tulee paljon uusia asuntoja, ja kohteet ovat miljardin kokoluokkaa. Kun uutta tehdään, myös vanhojen asuntojen kauppa alueella vilkastuu. Viime vuonna aloitettiin Rakennusteollisuus RT:n mukaan 36 000 uuden asunnon rakentaminen, ja luvussa on kasvua kymmenen prosenttia.

Kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja Danske Bankin mukaan noin 18 miljardin euron arvosta vuonna 2016. Nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,20 prosenttia, ja keskimääräinen takaisinmaksuaika 19 vuotta. Uusi osakeasunto maksaa pääkaupunkiseudulla keskimäärin 4600 euroa neliömetriltä ja muualla maassa 3200 euroa. Vanhan kerrostaloasunnon vastaavat luvut ovat Tilastokeskuksen mukaan 3600 ja 1600 euroa neliömetriltä.