Lähes 90 prosenttia omakotitalon omistajista haluaa vaikuttaa talonsa talotekniikkaan, sen ominaisuuksiin ja toimittajaan. He haluavat itse valita talonsa lämmitysjärjestelmän.

Lämmitysjärjestelmän valintaa pidetään tärkeänä päätöksenä, johon halutaan myös vaikuttaa. Tämä selviää Uponorin pientalorakentajille ja -remontoijille suunnatusta tutkimuksesta, johon osallistui 1 709 vastaajaa eri puolilta Suomea. Kysely oli suunnattu kolmen viime vuoden aikana rakennettuihin tai remontoituihin kohteisiin.

Talon lämmitysjärjestelmän valinta on yksi rakentajan ja remontoijan tärkeimmistä päätöksistä, ja siihen halutaan vaikuttaa.

Lähes 90 prosentille vastaajista oli tärkeää, että he pystyivät itse vaikuttamaan lämmitysjärjestelmän valintaan. Vain harva kertoi, ettei ole päässyt tai halunnut päästä vaikuttamaan lämmitysjärjestelmän tai sen toimittajan valintaan. Syynä on saattanut olla esimerkiksi se, että lämmitysjärjestelmä tai lämmönjako on sisältänyt talopakettiin tai lämpöpumpputoimitukseen.

Suosituin lämmitysmuoto tutkimukseen osallistuneilla on ilmalämpöpumppu tai ilma-vesilämpöpumppu, jonka oli taloonsa valinnut miltei 40 prosenttia vastaajista. Maalämmön oli asentanut reilu neljännes ja sähkölämmityksen vajaa viidennes vastaajista. Kaukolämpö oli asennettu kuuteen prosenttiin kyselyyn osallistuneista kotitalouksista.

Valtaosa oli valinnut taloonsa vesikiertoisen lämmönjakotavan: yli 80 prosentilla vastaajista oli joko vesikiertoinen lattia- tai patterilämmitys.

”Uusissa pientaloissa vesikiertoinen lattialämmitys on ylivoimaisesti suosituin lämmönjakotapa: se asennetaan jo yli 90 prosenttiin uudisrakennuksista”, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta.

Helppokäyttöinen ja energiatehokas lämmitysjärjestelmä kiinnostaa

Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat sen helppokäyttöisyys, luotettavuus ja energiatehokkuus.

”Energiatehokkuuteen ohjaavat entistä vahvemmin myös määräykset ja ohjeet niin uudis- kuin saneerausrakentamisessakin. Esimerkiksi tämän vuoden alusta täysimääräisenä voimaan astunut rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiataloja. Määräykset tulevat kiristymään myös saneerauskohteissa. Energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin kannustavat varmasti myös niihin nyt myönnettävät avustukset”, Nieminen toteaa.

Omakotiasujat haluavat, että lämmitysjärjestelmä varmistaa tasaisen lämmönjaon sekä mahdollistaa lämpötilojen huonekohtaisen säätämisen. Tärkeänä pidettiin myös energiankäytön optimointia sekä sitä, että järjestelmä tunnistaa ja ilmoittaa ongelmatilanteet sekä kerää ja antaa tietoa lämpötiloista ja toiminnasta. Myös kotimaisuutta arvostettiin: miltei kolmannes piti sitä yhtenä tärkeimmistä valintaperusteista.