Omakotitalorakentamisen hyvä nousu kohtaa alkuvuodesta rakentamisen kustannusten aiheuttamat hinnannousupaineet.

Keväällä 2021 julkaistussa Suomi rakentaa -markkinakatsauksessa ennustettiin omakotirakentamisen kasvavan tänä vuonna edellisvuoden tasosta eli 7 000 vuosittaisesta aloituksesta 8 000 aloitukseen. Kasvua ennustettiin olevan 14 %.

Uusimmassa talotoimittajien ilmoitusten mukaan tehdyssä markkinakasvu näyttää nousevan 17 prosenttiin. Tänä vuonna on alettu rakentaa 8 200 uutta omakotitaloa. Myös talopaketteja on myyty 17 % edellisvuotta enemmän. Määrä kasvoi 5 700 talopaketista 6 550 talopakettiin.

Omakotitalorakentamisen haastena kasvaneet kustannukset

Vuonna 2021 alkanut rakennuskustannusten hintojen nousu tulee Suomi rakentaa -markkinakatsauksen mukaan merkittävästi vaikuttamaan talotoimittajien hintoihin. Tällä ennustetaan olevan vaikutusta vuoden 2022 talotoimitusten määriin.

Omakotirakentamisen neliökustannukset valmiiksi ammattilaisilla teetettynä ovat viime vuosina nousseet noin prosentin vuodessa. Ammattilaisella teetetyn omakotitalon neliökustannukset olivat vuonna 2016  1 990 euroa, kun ne vuonna 2020 olivat 2 080 euroa.

Samaan aikaan talopakettien hinnat ovat nousseet noin 3,6 % vuodessa. Vuonna 2016 talopakettien neliökustannukset olivat 900 euroa, ja vuonna 2020 ne olivat 10 200 e. Hintakehitykseen ovat vaikuttaneet talopakettien sisältöjen laajentumiset.

Tämän vuoden alussa talopakettien myyntihinnat olivat 2,5 % edellisvuotta korkeammat. Toukokuussa hinnat olivat kohonneet jo 5 % ja elokuussa 8 % edellisvuoden hinnoista. Tämän vuoden omakotirakentamiseen tai talopakettirakentamiseen kustannukset eivät ehdi vaikuttaa, sillä toukokuun alkuun mennessä kaupoista oli tehty jo 85 %.

Sen sijaan ensi vuoden rakentamiskustannukset ovat selkeästi nousussa. Lähikuukaudet ovat ratkaisevia, kun kun vuoden 2022 omakotitalorakentamisen kauppoja tehdään tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden toukokuun alkuun mennessä.

Tiedot käyvät ilmi Rakennustutkimus RST Oy:n Suomi rakentaa -markkinakatsauksesta 10/2021.

Lue lisää:

Miksi omakotirakentajan budjetti usein pettää?