Omakotitalossa asuminen on suomalaisten unelma. Moni omakotitalossa asuva on kuitenkin heikoilla jäillä taloteknisessä tietämyksessä.

Pientalojen talotekniikan peruskorjauspalveluita tarjoavan Renoa Groupin teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaisten omakotitaloasujien ymmärrys taloteknisistä asioista on heidän oman arvionsa mukaan heikkoa tai osittain vaillinaista. Noin puolet kuluttajista arvioi ymmärryksensä pientalon taloteknisistä järjestelmistä olevan hyvä, mutta myöntää aukkopaikkojakin löytyvän. 39 prosenttia puolestaan arvioi, että heitän ymmärryksensä talotekniikasta on heikko.

Erityisesti rakenteiden alla piilossa olevien taloteknisten järjestelmien saneerauksille ei nähdä tarvetta eikä remonttitarvetta osata arvioida.

Omakotitalossa yleisimmin tehtyjä remontteja ovat katto-, ikkuna- ja julkisivuremontit. Käyttövesiremontin ja LVS-saneerauksen tarve on monelle vaikea tunnistaa. Tutkimukseen vastanneista harvempi kuin joka kolmas tunnistaa viemäriremontin tai sähkösaneerauksen tarpeen, vaikka tutkimuksen kohteena olevien talojen osalta nämä järjestelmät oolivat teknisen käyttöikänsä ylittäneitä.

Talotekniset järjestelmät kuluvat ajan saatossa. Niiden saneeraus tulee ajankohtaiseksi pientaloissa, joilla on ikää yli 30 vuotta. Usein remontin tarve alkaa käyttövesiputkistosta.

Omakotitalossa asuu tyytyväinen asukas

Kyselystä selviää, että suomalaisilla on erittäin vahva tunneside omaan kotiin, mikä näkyy saneerauskumppanin valinnassa. Kuluttajat odottavat saneerauskumppanin arvostavan kotia niin asukkaan henkilökohtaisena tilana kuin yksilöllisenä remonttikohteena.

93 prosenttia kyselyyn vastanneista pitäi tärkeänä, että remontit toteutetaan yksilöllisesti kodin tarpeet huomioiden. Toimijan luotettavuutta, läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä koskevissa väittämissä lähes kaikki  vastasivat olevansa väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Omakotitalossa asuvalla on erittäin voimakas tunneyhteys omaan kotiin.

Tutkimuksen toteutti Adventure Club Renoa Groupin toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin yli 30 vuotta vanhojen pientalojen omistajille Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimukseen osallistui 307 vastaajaa Suomessa ja 303 vastaajaa Ruotsissa. Tiedonkeruu toteutettiin 14.5.-23.5.2021.

Lue lisää:

Pakkaset tulevat: Muista tarkistaa lämmitysjärjestelmän kunto

Tiesitkö miten pakkanen vaikuttaa ilmalämpöpumppuun?

Käyttövesiremontti hoituu muutamassa päivässä