Jos aurinkopaneeleilla tuotetusta sähköstä jää oman kulutuksen jälkeen vielä ylijäämää, on taloudellisesti kannattavaa myydä aurinkosähkö sähköverkkoon.

Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö on arvokkainta kun sen kuluttaa itse. Harva aurinkosähkön tuottaja pystyy kuitenkaan hyödyntämään vuoden- ja vuorokaudenaikojen mukaan vaihtelevaa tuotantoa kokonaan. LUT-yliopistossa tehty tutkimus osoittaa ylijäämän myynnin sähköverkkoon olevan yleensä akkuihin varastoimista kannattavampaa.

Valtaosa Suomen yli 30 000 aurinkosähkön pientuottajasta saa erityisesti kesäaikaan voimalastaan sähköä yli oman tarpeen. Pientuottajat joutuvat siis pohtimaan, kuinka saada ylijäämästä paras taloudellinen hyöty.

”Akkujen hankkimista pidetään edelleen usein parhaana tai jopa välttämättömänä ratkaisuna, jotta tuotetusta sähköstä saa hyödyn itselle. Nykyisillä akkujen hinnoilla pientuottajan on kuitenkin harvoin kannattavaa niihin investoida”, sanoo Jero Ahola, sähköjärjestelmien energiatehokkuuden professori LUT-yliopistossa.

Käytä itse tai myy

LUT-yliopistossa valmistunut tutkimus tarkasteli aurinkosähkön varastointivaihtoehtojen taloudellista kannattavuutta. Vertailtuina vaihtoehtoina olivat sähkön varastointi kiinteistöön hankittaviin fyysisiin akkuihin, varastointi sähköyhtiöiden tarjoamiin niin kutsuttuihin virtuaalivarastoihin sekä myynti sähköverkkoon eli niin sanottu verkkovarastoinnin vaihtoehto.

Applied Energy -tiedelehdessä julkaistu tutkimus perustuu kahdessa suomalaisessa aurinkosähköä tuottavassa pientalossa kolmen vuoden aikana kerättyyn sähkön myynnin ja oston mittaustietoon sekä saman ajanjakson todellisiin sähkömarkkinoiden hintatietoihin. Kun sähköntuottaja käyttää sähkön itse, säästää hän vastaavan ostosähkön energian hinnan, sähkön siirtohinnan, energiaveron sekä arvonlisäveron. Aurinkosähköä myydessä arvo tuottajalle muodostuu vain energian hinnasta.

”Tutkimuksemme perusteella myynti sähköverkkoon on kuitenkin kannattavin vaihtoehto. Karkeasti voidaan sanoa, että akkujen hinnan tulisi tippua noin kolmannekseen, jotta niihin olisi pienvoimaloissa järkevää investoida”, kertoo LUTin tutkija Pietari Puranen, tiedeartikkelin ensimmäinen kirjoittaja.

Taloudellinen arvo akuille laskee kun akkujen koot kasvat. Suurimman taloudellisen hyödyn saa pienistä akuista.

Virtuaalivarastot tarkastelussa

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, kuinka suuren osan kiinteistön kokonaiskulutuksesta aurinkosähköjärjestelmällä voi kattaa.

”Omavaraisuusasteen kasvu riippuu tietenkin akkujärjestelmän koosta. Isomman kokoluokan akuilla omavaraisuutta voi kasvattaa parhaimmillaan 20–30 prosenttia. Suurempien akkujen hinta kasvaa kuitenkin enemmän kuin omavaraisuuden aste, eli suhteellinen taloudellinen hyöty pienenee”, sanoo Puranen.

Osa suomalaisistakin sähköyhtiöistä tarjoaa asiakkailleen varastointimahdollisuutta virtuaaliakkuihin.

”Virtuaalivarastojen toiminta ei ole mielestäni erityisen läpinäkyvää. Sen vaihtoehdon hyötyjä suhteessa myyntiin ja takaisin ostoon on ainakin tavallisen kuluttuja-tuottajan hankala selvittää”, sanoo LUTin tutkijaopettaja Antti Kosonen.

Lue lisää:

Sähkön siirtohinnat hirvittävät: Irti verkosta voi asua