Jos kissan tassut ovat jättäneet jälkiä parkettiin, ei niitä lasketa tavanomaiseen kulumiseen. Pääsääntöisesti vuokralainen vastaa aina vahingosta, jonka hänen lemmikkinsä on huoneistolle aiheuttanut.

Suomen Vuokranantajien lakineuvontaan on tullut viime aikoina poikkeuksellisen paljon lemmikkieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen liittyviä erimielisyyksiä. Suurin osa lemmikkieläimet sallivista vuokrasuhteista sujuu ongelmitta.

Lemmikkieläinten aiheuttamiin vahinkoihin liittyvät pelisäännöt kannattaa kuitenkin aina käydä läpi jo vuokrasuhteen alussa. Huoneiston kunto vuokraushetkellä on helppo dokumentoida valokuvilla ja laatia huoneiston kunnosta alkutarkastusraportti, joka liitetään vuokrasopimuksen liitteeksi.

Lemmikkien täyskielto ei ole suotavaa

Vuokra-asuntoilmoituksiin on usein kirjattu kielto pitää asunnossa lemmikkieläimiä. Suomen Vuokranantajat ry ei kuitenkaan kannata lemmikkieläinkieltoa, sillä lemmikkejä on hyvin erilaisia.

”Vuokralaiselle oikeus tuoda lemmikki mukanaan voi olla hyvinkin tärkeä asumismukavuutta edistävä tekijä ja sitä kautta merkittävä kilpailuetu vuokranantajalle. Vuokrasopimukseen voidaan kirjata kiellon sijasta esimerkiksi velvollisuus sopia lemmikeistä vuokranantajan kanssa”, tiivistää Suomen Vuokranantajat ry:n laki- ja edunvalvonta-asiantuntija Tarik Ahsanullah.

Tavanomainen kuluminen

Vuokralaisen velvollisuus on hoitaa asuntoa huolellisesti ja korvata vuokranantajalle vahinko, jonka hän huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Tällä tarkoitetaan vuokra-asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa kulumista, jollaista on esimerkiksi asunnon pintojen kuten lattioiden ikääntyminen.  Vuokranantaja ei voi edellyttää, että asunto olisi vuokrasuhteen alussa ja lopussa täsmälleen samassa kunnossa.

”Tavanomaisena kulumisena ei voida pitää lemmikkieläinten aiheuttamia purema- tai kynnenjälkiä asunnon pinnoilla tai eritteiden aiheuttamia jälkiä, haju- tai muita haittoja. Vuokralainen on siis vastuussa lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista, vaikka lemmikkieläimen pitäminen olisikin vuokrasopimuksen mukaan sallittua tai siitä olisi erikseen sovittu”, muistuttaa Ahsanullah.

Jos vuokralaisen ja vuokranantajan kesken on sovittu, että ei saa pitää lemmikkieläimiä, ei pieniäkään lemmikkieläinten aiheuttamia jälkiä voida pitää tavanomaisena kulumisena.

Käytännössä kaikista kotivakuutuksista on myös rajattu pois lemmikkieläinten aiheuttamat tavanomaiset vahingot. Vastuuvakuutus voi puolestaan korvata kuluja, jos koira esimerkiksi yllättäen karatessaan aiheuttaa muille omaisuusvahinkoja.

Lue TM Rakennusmaailman 8/18 jutusta lisää siitä, miten kodin pintamateriaalit voi valita kestämään kulutusta ja millaisilla turvalaitteilla varmistetaan sekä ihmisen että lemmikkieläimen kannalta hyvä viihtyminen kotona.