Portaiden ykkösominaisuus on turvallisuus. Vanhat portaat voidaan kunnostaa tai pinnoittaa, huonokuntoiset tai vaikeakulkuiset kannattaa korvata uusilla.

Räätälöinti on tätä päivää rakentamisessa. Ei ole lainkaan samantekevää, millaisilla askelmilla hyvinkin erilaiset asukkaat kulkevat kotinsa kerroksesta toiseen useita kertoja päivässä. Portaiden malleissa, mitoituksissa, rakenteissa ja varusteissa voidaan huomioida paitsi erilaiset sisustusmaut, myös asukkaiden tarpeet eri elämänvaiheissa.

Portaiden ykkösominaisuuden on oltava turvallisuus, olipa malli mikä tahansa. Tila ohjaa portaiden valintaa ja väistämättä myös turvallisuuden toteutumista. On varattava riittävästi tilaa, jotta juuri siihen paikkaan voidaan valmistaa rakentamismääräysten mukainen porras. Porrasaukon mitoitusvirheitä kuitenkin sattuu jopa uudiskohteissa, niiden myötä porrastoiveita jää turhaan toteutumatta.

”Porrasmallin valinta ja siihen liittyvät mitoitukset on suunniteltava osaavasti. Mitoituksen suunnittelee kohteen arkkitehti tai rakennesuunnittelija. Asiakkaan on hyvä keskustella porrastoiveistaan aivan talon suunnittelun alkuvaiheessa, jotta toiveet tulevat varmasti huomioitua”, sanoo Porrasvalmistajat ry:n puheenjohtaja ja Lappiporras Oy:n toimitusjohtaja Anne Juopperi.

Milloin portaiden kunnostus on tarpeen?

”Narahdukset, ritinät tai äänet kertovat siitä, että olisi mahdollisesti syytä huollattaa tai korjauttaa portaat. Jos portaan ääntely on häiritsevää kuin vanhan vintin portaan narina, suosittelen portaan vaihtamista uuteen. Pinnoitteet saattavat olla kustannuksiltaan lähellä uuden portaan hintatasoa”, kertoo Juopperi.

Kaikilla asukkailla ei ole omaa tietämystä rakenteiden tarkastuksesta, mutta jotakin voi päätellä itsekin.

”Jos portaassa kulkeminen tuntuu vaikealta tai jokaisella askeleella pitää varoa, portaat ovat liian jyrkät ja jopa vaaralliset. Portaan varsinainen rakenteellinen tarkastelu tehdään rakennustarkastuksen yhteydessä, jossa myös portaan vaatimustenmukaisuus osoitetaan. Portaan ympärillä olevien rakenteiden riittävyydestä portaan kiinnittämiseen vastaa rakennesuunnittelija ja kohteen rakentaja.”

Saneerauskohteissa rakenteiden kuntoa tarkastamaan kannattaa kutsua rakennusalan ammattilainen. Porrasvalmistaja tulee mukaan hankkeeseen, kun kohteessa on tehty päätös portaan vaihtamisesta. Tätä ennen on käyty keskustelu rakentajan kanssa portaan sijoittamisesta, tuleeko uusi porras samaan kohtaan kuin vanhakin ja tehdäänkö porrashuoneessa muutoksia.

”Kohteissa, joissa porras koetaan liian jyrkäksi, on tärkeä selvittää, saadaanko portaalle lisätilaa, jotta siitä tulisi loivempi. Portaan turvallisuus ja kuljettavuus paranee aina, kun käytettävissä on riittävästi tilaa”, korostaa Juopperi.

Lue lisää:

Nikkaroi mökille portaat kätevinä elementteinä