Invalidiliitto ja Helsingin kaupunki ovat tehneet oppaan esteettömän pesutilan rakentamiseen. Oppaassa huomioidaan vuoden 2018 alusta voimaan tulleet uudet määräykset.

Esteettömät wc- ja pesutilat ovat osa kaikkien rakennusten toimivaa esteettömyyden ketjua. Ne ovat osalle käyttäjistä välttämättömiä, mutta palvelevat kaikkia rakennuksen käyttäjiä. Esteettömän wc:n puuttuminen voi hankaloittaa tai jopa estää muuten hyvin toimivan rakennuksen ja sieltä saatavan palvelun käytön. Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö tarvitsee esteetöntä pesu- ja wc-tilaa voidakseen asua itsenäisesti kotona.

Tavoitteena on auttaa huomiomaan esteettömyyden vaatimukset wc- ja pesutilojen rakentamisessa. Oppaaseen on koottu tavallisia periaatteita ja hyviä käytäntöjä. Ohjeet koskevat asunnon, palveluasumisen ja tuetun asumisen wc- ja pesutiloja sekä rakennusten yleisessä käytössä olevia esteettömiä wc-tiloja. Hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että määräysten lisäksi wc- ja pesutiloista tulee yksityiskohdiltaan toimivia ja miellyttäviä.

Opas ja tietoa esteettömyydestä

Opas ja neuvot löytyvät Invalidiliiton ja Helsingin kaupungin nettisivuilta. Oppaassa on mm. tarkistuslistat tavanomaisen asunnon, palveluasunnon ja yleisen tilan asettamista vaatimuksista. Invalidiliitto muistuttaa, että esteettömät wc- ja pesutilat ovat osa rakennuksen hyvää ja toimivaa arkea.

Valtioneuvosto hyväksyi asetuksen rakennuksen esteettömyydestä (241/2017), ja uudet määräykset tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Asetuksessa on vaatimukset minimitasolle, jota tulee noudattaa. Minimimittojen tulee täyttyä, ja rakentaja saa tehdä väljempää halutessaan.

Asetusta sovelletaan uusien asuinrakennusten kuten omakoti-, pari- ja rivitalojen rakentamisessa sekä myös kerrostalojen tekemisessä. Korjausrakentamisessa asetusta sovelletaan silloin, kun työhön tarvitaan rakennuslupa. Soveltamisen remonttikohteissa ratkaisee rakennusvalvonnasta vastaava viranomainen.

Asunnon remontin yhteydessä

Esteettömyyttä voidaan parantaa asuinrakennuksen korjaustöiden kuten esimerkiksi putkiremontin yhteydessä. Kun wc- ja pesutiloja korjataan, on hyvä mahdollisuus saattaa myös esteettömyyden vaatimukset kuntoon. Esteetön tila palvelee asuinrakennuksen kaikkia käyttäjiä.

Remontissa löytyy monia kohteita, joilla esteettömyys saadaan kuntoon. Muun muassa oviaukon leventäminen, lattiapintojen tasoeron poistaminen, kalusteiden muutostyöt, wc-istuimen tukikaiteiden ja suihkuistuimen asentaminen sekä yleensä pesutilan laajentaminen ovat tällaisia toimenpiteitä.