Suomessa tehdään kuntotutkimuksia vesijohdoille sekä jäte- ja sadevesiviemäreille vuosittain vain joitain prosentteja verkostojen kokonaispituudesta. Uusi kuntotutkimusopas auttaa viemäriverkoston huoltoa.

Suomessa on vesijohtoja 107 000 kilometriä, jätevesiviemäreitä noin 50 000 kilometriä ja hulevesiviemäreitä alle 10 000 kilometriä. Viemäriverkostoa tutkitaan alle 4 prosenttia, ja vesijohtoja selvästi sitäkin vähemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen verkosto-osuus tutkitaan keskimäärin vain kerran 25–100 vuodessa. Vuotuiset kuntotutkimukset kohdentuvat siis vain muutamalle tuhannelle putkikilometrille.

Koska vesihuoltoverkostot ehtivät olla maahan asennettuina pitkiä aikoja ennen kuin niiden kunto tutkitaan edes kertaalleen, eivät vesilaitokset pysty hallitsemaan verkoston ikääntymistä ja siitä aiheutuvia äkillisiä häiriötilanteita riittävän tehokkaasti. Kuntotutkimusten tehostamiselle ja oikeiden kuntotutkimusmenetelmien käytölle sekä joustavalle tiedonsiirrolle vesilaitosten tietojärjestelmiin on siis selvä tarve. Maan alla sijaitseva putkiverkosto muodostaa 80–90 prosenttia vesilaitosten omaisuudesta.

Uusi opas ladattavissa verkosta

Viemäreiden kuntotutkimusopas (VVY:n monistesarja nro 50) kokoaa yhteen putkiverkkojen kuntotutkimusprosessin kaikki osa-alueet. Opas esittelee runsaasti erilaisia menetelmiä, joiden avulla saadaan vesihuoltoverkoston toiminnallinen ja rakenteellinen kunto tutkittua tehokkaasti. Oppaassa tuodaan esille myös ennen varsinaisia kuntotutkimuksia tehtävät esityöt ja niiden merkitys muun muassa tiedon hallitsemiseksi sekä kuntotutkimusten kohdentamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja oikein.

Kyse ei ole vain Suomen tarpeesta, kuntotukimukselle on maailmanlaajuinen tarve. Projekti onkin herättänyt runsaasti kiinnostusta myös kansainvälisesti, ja ISTT (Kansainvälinen kaivamattoman teknologian kattojärjestö) on myöntänyt projektiryhmälle rahoitusta oppaan kääntämiseksi englanniksi.

Oppaan tekemisen ovat rahoittaneet Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä yli kymmenen eri kokoista suomalaista vesilaitosta, kaksi kuntotutkimuksia tekevää urakointiyritystä sekä FiSTT (Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys r.y.).

Oppaan voi ladata maksutta Vesilaitosyhdistyksen sivuilta.