Uusien opiskelija-asuntojen tarve on nyt suurta erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä. Yhä useampi opiskelija haluaisi asua yksiössä.

Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriminiestriön opiskelija-asumisen foorumilla tänään julkaistussa selvityksessä kartoitettiin uusien opiskelija-asuntojen tarve sekä nykyisten asuntojen muutostarpeet keskeisillä opiskelupaikkakunnilla seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tällä hetkellä Suomessa on suunnitteilla tuhansien uusien opiskelija-asuntojen rakentaminen. Opiskelijat tarvitsevat pääkaupunkiseudulle uusia koteja vähintään suunniteltunen 6 000 asunnon verran. Monen toiveessa on oma yksiö, kimppa-asuminen ei enää opiskelijoita kiinnosta. Monet opiskelupaikoista kauemana sijaitsevat soluasunnot ovat jo nyt selvityksen mukaan vajaakäytöllä. Yksiöitä suosivan trendin ei odoteta hiipuvan lähivuosina.

Myös Jyväskylässä tarvitaan uusia opiskelija-asuntoja. Muissa opiskelijakaupungeissa on suunnitelmia yksiöiden osuuden kasvattamiseksi, mutta tarvetta opiskelija-asuntojen kokonaismäärän lisäämiselle ei ole.

Valtiolta tukea opiskelija-asumiseen

Valtio tukee uusien opiskelija-asuntojen rakentamista investointiavustuksilla sekä vastikään parannetuilla korkotukilainojen tukiehdoilla.

Yhteiskunnan näkökulmasta opiskelijalle maksettavan asumistuen kustannukset eroavat selvityksen mukaan vain vähän opiskelija- tai vapaarahoitteisessa asunnossa. Opiskelijalle vapaarahoitteisessa yksiössä asuminen saattaa kuitenkin maksaa vuodessa asumistuen jälkeenkin tuhansia euroja enemmän kuin asuminen vastaavassa opiskelija-asunnossa, koska asumistuki on usein lähes yhtä suuri opiskelija- ja vapaarahoitteisissa asunnoissa.