Maassamme otetaan vuoden 2019 alussa käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri. Huoneistotietojärjestelmää koskevat esitykset ovat lähteneet lausuntokierrokselle.

Lakiehdotuksen tavoitteena on luopua paperisista osakekirjoista ja siirtää tiedot sähköiseen muotoon. Ensimmäisessä vaiheessa huoneistotietojärjestelmä koskee asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Osakkeisiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset kirjataan osakehuoneistorekisteriin.

Rekisteriin kerätään kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista. Ensi vuoden alusta asuntoyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin ja samalla luopua velvoitteesta pitää yllä osakeluetteloa. Yhtiön edustajatiedot tulee kuitenkin olla kaupparekisterissä ajan tasalla.

Siirtymä vaiheittain

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistajamerkinnät muuttuvat sähköisiksi vaiheittain. Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan sähköisinä ensi vuoden alusta alkaen. Paperisia osakekirjoja ei enää paineta osakehuoneistorekisterin käyttöön ottamisen jälkeen. Tiedot löytyvät ja niitä säilytetään rekisterissä.

Maanmittauslaitos pitäisi rekisteriä yllä. Palveluun tulisivat tiedot osakkeen omistuksesta, panttauksesta ja muusta osakkeeseen kohdistuvasta oikeudesta. Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset asunto-osakeyhtiölain ja asuntokauppalain muuttamisesta, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan. Lakien lausuntoaika kestää 4.5.2018 saakka.

Tiedot luotettavia

Uudella osakehuoneistorekisterillä olisi lainlaatijoiden mukaan monia hyviä puolia. Tiedot ovat helposti saatavilla, ne ovat luotettavia ja tietoihin pääsisi nopeasti. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa käytännön toimista asunto-osakeyhtiöille ja isännöitsijöille lähellä siirtoajankohtaa.

Isännöintiliiton mukaan asia ei tässä vaiheessa edellytä toimenpiteitä. Sähköinen osakehuoneistorekisteri on kuitenkin yksi Isännöintiliiton suurimmista lainsäädäntöön liittyvistä vaikuttamisasioista. Liiton tavoitteena on saada eri järjestelmät toimimaan hyvin yhteen ja ala voi kehittyä.