Suomalaiset iloitsevat arjessa ystävistä, perheen kanssa vietystä ajasta, ruokailusta ja työstä, mutta arjen harmittavimmat asiat löytyvät kotoa. Siivoaminen on niistä ykkönen, mutta silti pidämme sen ostamista palveluna vaikeana.

Rakennusyhtiö SRV tilasi ”Mikä arjessa harmittaa” -kyselytutkimuksen selvitettääkseen, mikä suomalaisia arjessa harmittaa. Tutkimuksessa kartoitettiin myös erilaisten asumiseen liittyvien palveluiden nykykäyttöä ja kiinnostusta niitä kohtaan tulevaisuudessa.

Suomalaiset löytävät arjen ilot muun muassa ystävistä, perheen kanssa vietetystä ajasta, liikunnasta ja työstä. Sekä lapsiperheillä että pariskunnilla isoin arjen tyytyväisyyttä lisäävä asia on parisuhde ja perhe. Yksinasuvat puolestaan ovat tyytyväisimpiä vapaa-ajan laatuun ja määrään.

Sekä naisia että miehiä harmittaa arjessa eniten siivoaminen. Ruuhkavuosia eläviä 35-44-vuotiaita harmittaa siivoustakin enemmän liian vähäiset yöunet. Naisia harmittaa miehiä enemmän ruoanlaitto, ruokakaupassa käynti ja siivous. Miehiä puolestaan harmittaa erityisesti liikenne, ruuhkat ja pysäköinti, liian vähäinen aika ystäville ja läheisille, työmatkaan kuluva aika sekä auton ylläpito ja huolto.

Asuminen palvelullistuu hitaasti

Rakennusyhtiöt pyrkivät omilla toimillaan helpottamaan arjen haasteita. Asuminen on palvelullistumassa ja suomalaiset ovat entistä kiinnostuneempia korvaamaan asioiden omistamisen erilaisilla yhteiskäyttötuotteilla ja ostetuilla palveluilla.

Tällä hetkellä käytetyimpiä asumisen palveluita ovat ruokien tilaaminen kotiin sekä auton ylläpitoon liittyvät palvelut. Eniten kasvupotentiaalia on siivouspalveluilla, joita jopa 42 prosenttia tutkimukseen osallistuneista olisi kiinnostunut tilaaman lähitulevaisuudessa. Myös kotitalkkaripalvelut ja ruokaostosten ostaminen netistä kiinnostavat.

Kynnyksenä asumisen palvelujen ostamiseen pidetään kuitenkin vielä niiden ostamisen vaikeutta.

”Asiakkaamme ovat kertoneet millaisia tarpeita ja toiveita heillä on hyvän arjen ja asumisen suhteen, ja tämä tutkimus tuo lisää tietoa aiheesta. Kalasataman asuintornien Majakan ja Loiston palveluita suunniteltaessa olemme järjestäneet erilaisia asiakastyöpajoja, jotta palvelukokonaisuudesta saadaan juuri sellainen, minkä asukkaat haluavat. Tulevien asukkaiden toiveesta tuomme aula- ja siivouspalveluiden lisäksi esimerkiksi lemmikkien ulkoilutuspalvelun ja kukkien kastelun osaksi palveluvalikoimaa, kertoo Kalasataman tornitalojen palvelukonseptin kehittämisestä vastaava SRV:n Arto Huuskonen.

SRV:n tilaamaan ja Dagmarin toteuttamaan tutkimukseen vastasi marraskuussa 2018 aikana 322 Uudellamaalla itsenäisesti asvuaa 18-74-vuotiasta.