Sähkötarvikkeiden ja -laitteiden ostaminen verkkokaupasta voi sisältää riskin, että tuote ei täytä sähköturvallisuuden vaatimuksia.

Verkko-ostaminen on nostanut suosiotaan erityisesti pandemian seurauksena. Kun sähkötarvikkeita ja -laitteita ostetaan netistä, on kuluttajan entistä vaikeampi arvioida sähköturvallisuuden vaatimusten täyttymistä, muistuttaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.

Myymäläostoksilla ollessa ei myöskään välttämättä helposti erota päällepäin, onko tuote standardien mukainen vai ei. Verkkokaupassa tuotteiden ominaisuuksia ja merkintöjä voi olla vaikea tutkia, kun niitä ei voi tarkastella omin silmin eikä läsnä ole asiantuntevaa myyjää.

Kotiremontoijien olisi hyvä tiedostaa, että verkkokauppojen valikoimat sisältävät joskus tuotteita, jotka eivät täytä sähköturvallisuusmääräyksiä. Nämä määräykset koskevat monia ominaisuuksia, joista yhtenä esimerkkinä on tuotteen lämmönkestävyys.

Tarkista merkinnät

”Halpa hinta houkuttaa, mutta halpatuotteen ostaminen saattaa osoittautua korvaamattoman kalliiksi. Määräysten vastaisen sähkötarvikkeen tai -laitteen ylilämpeneminen voi aiheuttaa sähköpalon”, huomauttaa tekninen asiantuntija Jenna Kauppila STUL ry:stä.

Yksi luotettavuutta lisäävä tunnus on CE-merkintä, joka osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset.

Vielä paremman varmuuden tuotteen turvallisuudesta ja soveltuvuudesta suomalaisiin olosuhteisiin antaa FI-merkki. Sen saa vain tuote, joka on testattu pätevässä testauslaboratoriossa ja läpäissyt testit ja tarkastukset.

Lue lisää:

Pidä sähköasennukset kunnossa