Oulun Hartaanselänrannan kutsukilpailussa etsittiin toteuttamiskelpoista kokonaiskonseptia alueelle, jossa järjestetään vuoden 2025 Asuntomessut. Voittajaksi nousi Muuan Oy:n ja Nomaji-maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Hoijakka”.

Palkintolautakunta perustelee valinnassaan, että Hoijakassa on tutkittu aluetta idearikkaasti ja yksityiskohtaisesti. Hartaanselänrannan kaupunginosan muodostavat neljä eriluonteista aluetta, jotka kytkeytyvät Varikon vanhoihin tiilirakennuksiin. Korkeatasoinen kaupunkikuva ja puu- ja tiiliarkkitehtuuri luovat ehdotuksessa yhdessä vanhojen rakennusten ja huviloiden kanssa lämpimän ja rouhean tunnelman.

Palkintoperusteissa kiitellään, kuinka asuinrakentaminen on tuotu rohkeasti rantavyöhykkeelle, muuten rannat on säilytetty puistomaisena ja luonnontilaisena. Palkintolautakunta arvosti erityisesti Hartaanselänrannan puolta ja Varikon aluetta, jolle syntyy keskeisin julkinen tila maamerkkitorneineen.

Kunniamaininnan sai Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy yhdessä WSP Finland Oy:n kanssa ehdotuksella ”Pietarin kalansaalis”. Ehdotusta kiiteltiin onnistunutta Hietasaaren puolen suunnittelua.

Hartaanselänrannan ideakilpailun järjestivät Oulun kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Ideakilpailussa esitettyjä ratkaisuja käytetään pohjana alueen asemakaavan laatimiselle. Vuoden 2025 Asuntomessut sijoittuvat Hartaanselänrannan alueelle ja ne esittelevät tulevaisuuden kaupunkiasumisen mahdollisuuksia.