Oulun Hartaanselälle sijoittuvasta vuoden 2025 asuntomessualueen rakentamisesta järjestetyn ideakilpailun työt ovat valmistuneet. Alueesta rakennetaan korkeatasoinen, kestävän kehityksen mukainen kaupunkiympäristö.

Hartaanselänrannan ideakilpailun järjestävät Oulun kaupunki, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailun tavoitteena on löytää alueelle idearikas ja korkeatasoinen kokonaiskonsepti, joka hyödyntää mahdollisuuksien mukaan olemassa olevaa ympäristöä, sekä on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Alueelle tavoitellaan kaupunkiympäristöä, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä. Messualueesta halutaan suosittu vierailupaikka, hyvän kaupunkiasuminen esimerkkikohde ja ilon aihe kaikille oululaisille. Oulun kaupungissa asuntomessujen toteuttamisesta huolehtii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Voittaja valitaan joulukuussa

Osallistumishakemuksensa Hartaanselänrannan ideakilpailuun jätti 30 arkkitehtitoimistoa. Pisteytyksen perusteella kilpailuun valittiin neljä toimistoa, jotka laativat ehdotuksensa alueen käytöstä. Valitut toimistot ovat Arkkitehtitoimisto AJAK Oy, MUUAN Oy, MANDAWORKS AB ja Arkkitehdit Anttila & Rusanen yhteistyökumppaneineen.

Hartaanselänrannan kilpailuun saapui lokakuun loppuun mennessä kaikkien neljän kutsutun työryhmän ehdotukset, joista kilpailun tuomaristo julkistaa voittajan joulukuussa 2019. Otteet töistä ovat nähtävillä kilpailun nettisivuilla www.ouka.fi/oulu/hartaanselanranta/ideakilpailu. Siellä voi myös kertoa näkymyksistään kilpailutöistä ja äänestää suosikkiaan 30.11.2019 mennessä.

Hartaanselänrannan alueesta tavoitellaan omaleimaista, kestävän kehityksen periaatteiden mukaista uutta asuntoaluetta. Oulujoen suistoon sijoittuvan alueen yhteydet halutaan säilyttää ja rannan saavutettavuutta parantaa.  Erilaisilla talotyypeillä ja omistusmuodoilla halutaan mahdollistaa alueelle monipuolinen ikä- ja perherakenteen sekä elämänkaaren mittaisen asumisen alueella.

Lue lisää TM Rakennusmaailman artikkeleista:

Naantalin asuntomessualue kiinnosti tonttihaussa

Puurakentaminen suuressa roolissa Asuntomessuilla Tuusulassa