Oulun yliopisto käynnistää rakennusterveyden ja sisäilman asiantuntijoiden koulutukset. Uusi rakennusterveys-opintosuunta on jatkossa valittavissa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörikoulutuksessa. 

Rakennusterveysteeman kursseja avautuu Oulussa alan opiskelijoille jo kuluvan syksyn aikana. Vastaavaa monitieteistä opintokokonaisuutta ei toistaiseksi ole muissa Suomen yliopistoissa.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutukseen oli kevään 2021 yhteishaussa ennätysmäärä hakijoita, ja jatkossa opiskelupaikkoja kandidaatti- ja maisterikoulutukseen on 54 ja maisterihaussa 20. Ensimmäisiä rakennusterveyden asiantuntijoita valmistuu jo parin vuoden kuluttua Oulun yliopistosta.

Uuden rakennusterveyden opintosuunnan kokonaislaajuus perustutkintokoulutuksessa on yhteensä 120 opintopistettä, johon on sisällytetty myös STM:n asetuksen 545/2015 ja Valviran asumisterveys-asetuksen soveltamisohjeen mukainen rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulutuksen teoriasisältö. Vähintään 45 opintopisteen laajuista RTA-koulutusta tullaan jatkossa tarjoamaan myös täydennyskoulutuksena. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita vähintään 25 opintopisteen laajuisen sisäilma-asiantuntijan (SISA) täydennyskoulutuksen. Eurofins myönsi Oulun yliopistolle koulutusluvan RTA/SISA-koulutuksiin kesäkuussa 2021.

Rakennusterveyden täydennyskoulutus suunnitteilla

Rakennusterveyden opintosuunnan kurssit toteutetaan yli tiedekuntarajojen. Biologian tutkinto-ohjelma vastaa biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö -kurssista ja rakennusmateriaalit ja sisäilma -kurssista vastaa prosessitekniikka. Rakennusterveys-opintosuunnan tarkemmat kuvaukset ja kevään 2022 yhteishaun hakuohjeet julkaistaan Oulun yliopiston verkkosivuille lokakuun alussa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen esittelyjen yhteyteen.

Alan ammattilaisille suunnitellaan rakennusterveysalan täydennyskoulutusta. Koulutusta tullaan tarjoamaan mm. RTA- ja SISA-pätevyyksiin tarvittavina teoriakoulutuksina. RTA-koulutuksen kesto on kaksi vuotta ja laajuus vähintään 45 op. Se on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi, vaikka toteutetaankin suurelta osin perusopetuksen kanssa rinnakkain. Syksyllä 2022 alkavaan täydennyskoulutukseen ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa 2022 Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen JOY-palvelussa.

Lue lisää:

Huono sisäilma on viesti jostakin vakavasta