Oulun ammattikorkeakoulu aloittaa rakennusmestarien muuntokoulutuksen ensi syksynä. Koulutuksella helpotetaan rakennusalan työvoimapulaa.

Oulun ammattikorkeakoulu Oamk kouluttaa rakennusmestareita ensimmäistä kertaa muuntokoulutuksella. Rakennusalalla on ollut mestareista pulaa, sillä koulutus oli vuosikausia keskeytettynä maassamme. Oulun lisäksi mestareita valmistuu muuntokoulutuksella esimerkiksi pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun oppilaitoksista.

”Rakennusmestareista on jatkuvasti kysyntää. Lisäksi Pohjois-Suomessa on alkamassa isoja teollisuushankkeita. Niihin tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa ja osaajia”, Oulun ammattikorkeakoulun Antero Stenius sanoo.

Muuntokoulutus kestää yleensä kaksi vuotta, ja sillä helpotetaan järjestäjien mukaan osaajapulaa. Rakennusmestari AMK -koulutus tähtää siihen, että henkilö suorittaa tutkinnon ja työllistyy alan työnjohtotehtäviin työssäoppimispaikan tarjoavaan yritykseen.

Kahden vuoden koulutus

Oulun ammattikorkeakoulu ottaa 30 opiskelijaa rakennusmestarin muuntokoulutukseen. Rakennusmestari AMK on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja pituudeltaan kaksi vuotta. Koulutus koostuu rakennusalan ammattiopinnoista laajuudelta 125 opintopistettä, johon sisältyvät työssäoppimisjakso, rakennusalan ammattiharjoittelu ja opinnäytetyö.

Muuntokoulutukseen Ouluun haetaan opiskelijoita, joilla on tekniikan alan korkeakoulututkinto, opistoasteen insinööritutkinto tai teknikon tutkinto. Opiskelemaan voi päästä myös henkilö, jolla on riittävä määrä tekniikan alan opintoja ja käytännön kokemusta.

Rakennusmestarin opinnot soveltuvat tekniikasta ja rakentamisesta kiinnostuneille henkilöille. Oulu toivoo erityisesti naisten kiinnostuvan alasta.

Rakennusmestariksi työn ohella

Koulutus on mahdollista hoitaa Oulussa työn ohella ja monimuoto-opiskeluna. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana on ensin harjoittelujakso, ja sen jälkeen kolmen kurssin ajan pääosin lähiopetusta. Tämän jälkeen opiskelija voi tehdä opinnot monimuoto-opiskeluna.

Rakennusmestari AMK voi Oulun muuntokoulutuksen jälkeen toimia rakennustyömaalla esimiestehtävissä. Työnjohtajan pätevyyteen vaadittavat opinnot tehdään, ja lisäksi suoritetaan erityisalojen kuten betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakentamiseen kuuluvat vastaavan työnjohtajan opinnot.