Ovatko videot kadulla liekkeihin leimahtavista sähköautoista vaaran merkki? Miten sähköauton latauspaikat voisi varustaa mahdollisen autopalon varalta?

Laki sähköautojen latauspisteistä (733/2020) on ollut voimassa kaksi vuotta. Lain mukaan sekä uudisrakennukset että ”laajamittaisesti” korjattavat rakennukset on varustettava sähköautojen latauspisteillä. Laki on tullut, mutta rakennuttajat ihmettelevät, miten latauspaikat pitäisi suunnitella.

Aika ajoin mediassa esiintyy videoita savuavista sähköautoista, jotka leimahtavat liekkeihin, milloin kadulle, milloin muiden autojen väliin pysäköitynä. Voisiko sama tapahtua omassa pysäköintihallissa?

Epäuskoa on esiintynyt myös lain valmistellutta ympäristöministeriötä kohtaan. Sähköautoja on pian kaikki paikat väärällään, ja niiden tulipaloja kuvaavat videot näyttävät hyvin vaarallisilta. Ovatko nykyiset rakenteelliset vaatimukset riittävät myös sähköautoille?

Ovatko pysäköintipaikkojen rakennevaatimukset riittävät?

Sähköautojen ja niiden korkeajänniteakkujen tulipaloriskiä on selvitelty maailmanlaajuisesti ja päädytty siihen, että sähköautojen pysäköintipaikkoihin riittävät rakenteiden osalta samat ratkaisut kuin polttomoottoriautojen pysäköintipaikkoihin. Tätä osoittavat sekä teoreettiset laskelmat, testitulokset että käytännön tapaukset.

Ympäristöministeriön rakennusneuvos Jorma Jantunen sanoi TM Rakennusmaailma -lehdelle, että kokemukset maailmalta ja Suomesta osoittavat, että vaikka sähköautojen akkupalot ovat hankalia sammuttaa ja niistä voi olla vaarallisiakin seurauksia, niiden varsinainen palokuorma ei ole polttomoottoriautoa suurempi. Siksi nykyiset autojen pysäköintipaikkojen rakennevaatimukset riittävät.

Palokuormalla tarkoitetaan kaikkea palotilassa olevaa palavaa materiaalia ja siitä vapautuvan lämpöenergian määrää siinä tapauksessa, että materiaali palaa täydellisesti.

Polttomoottoriautossakin on runsaasti palavaa materiaalia. Niitä myös palaa paljon: Suomessakin noin 1300 autoa vuodessa. Sähköautopaloja meillä on ollut kaiken kaikkiaan vasta muutama.

Sähköautot palavat tilastojen mukaan keskimäärin paljon harvemmin kuin polttomoottoriautot. Vielä harvinaisempia ovat niiden akkupalot.

Maanalainen tulipalo voi olla vaarallinen

Iiro Wennberg Pirkanmaan pelastuslaitokselta on erikoistunut sähköautojen tulipaloihin ja akkupaloihin.

”Eniten minulta kysytään voiko sähköauton akun yliladata ja voiko se räjähtää. Vastauksena on, että sähköauto ei räjähdä, eikä sitä voi yliladata. Ylilataaminen aiheuttaisi kuumenemista, joka voisi sytyttää akun palamaan, mutta akun oma hallintajärjestelmä on tehty estämään liika lataaminen.”

Akkukennojen omat suojajärjestelmät voivat pysäyttää paloon mahdollisesti johtavan tapahtumasarjan alkuunsa. Akkupaketissa on myös useita ratkaisuja palon leviämisen hidastamiseksi, kuten osastointi ja palonestoaineiden käyttö.

Akkujen kennoihin asennetut varokkeet voivat pysäyttää paloon mahdollisesti johtavan tapahtumasarjan alkuunsa, ja akun hallintajärjestelmä voi eristää viallisen kennon muusta akkupaketista, jolloin prosessi ei pääse etenemään.

Räjähtämistä on pyritty estämään mm. akkupakettiin asennetulla varoventtiilillä. Paketti on myös rakennettu siten, että palamisen aiheuttama paine purkautuu ennen kuin paine ehtii nousta räjähtävän voimakkaaksi.

Räjähtämisen sijasta Wennberg puhuisi mieluummin leimahtamisesta, joka tosin voi näyttää hyvin dramaattiselta.

Liekki syntyy, kun akkukennojen kuumennuttua niiden höyrystynyt elektrolyytti pääsee tekemisiin ympäröivän ilman kanssa.
Samanlaisia leimahduksia tapahtuu esimerkiksi huoneistopalossa, kun myrkyllinen palossa syntynyt kaasu leimahtaa äkillisesti sen saadessa uutta happea.

Voiko pysäköintihalli romahtaa sähköauton tulipalossa? Lue koko TM Rakennusmaailmassa 6/22 julkaistu artikkeli pysäköityjen sähköautojen turvallisuudesta digilehdestä.

Lue lisää:

Viisi vinkkiä sähköauton latauspisteen suunnitteluun 

Mitä laki vaatii sähköautojen latauspisteistä?

Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä 733/2020 on ollut voimassa jo pari vuotta. Mutta mitä siinä oikeastaan edellytetään?

Uusi rakennus:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius.

Sellaisen uuden asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste.

Korjattava rakennus:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius tämän lain mukaan, jos kyse on laajamittaisesta korjaustyöstä, jonka rakentamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukainen rakennuslupa.

Sellaisen laajamittaisen korjauksen kohteena olevan asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste.

Sellaisen laajamittaisen korjauksen kohteena olevan muun kuin asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on yli 10 pysäköintipaikkaa, on asennettava yksi suuritehoinen latauspiste tai vaihtoehtoisesti:

1) vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysäköintipaikkoja on 11–50;
2) vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51–100;
3) vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on yli 100.