Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry muistuttaa, että ovelta ovelle -myynnissä saatetaan kaupata turhaa sähköistysremonttia ylihinnalla. 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on saanut tietoonsa tapauksia, joissa on  kaupattu sähköistysremonttia harhaanjohtavasti. Oven taakse yllättäen ilmestynyt henkilö saattaa esittäytyä sähköurakoitsijaksi tai valtuutetuksi sähkötarkastajaksi, ja haluaa nähdä esimerkiksi kodin sähkökeskuksen. Tuloksena voi olla hintava tarjous sähköistyksen uudistamisesta, jota ei todellisuudessa tarvitsisi välttämättä tehdä lainkaan. Kohteena ovat olleet useimmiten vanhahkoissa omakotitaloissa asuvat ikäihmiset.

Seinäjoella toimivan Pohjois-Suomen Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Juha Lounatvuoren mukaan myös hänen toimialueellaan on törmätty viime vuosina siihen, että sähkötöitä myydään valheellisin väittein.

”Eräässäkin tapauksessa omakotitalon omistajalle oli tarjottu talon sähköpääkeskuksen vaihtoa 2 500 euron ”tarjoushintaan” väittämällä, ettei sähkökeskuksissa saa nykyisten EU-määräysten mukaan enää olla perinteisiä tulppasulakkeita”, sanoo Lounatvuori.

Kyseisessä tapauksessa talon omistaja otti yhteyttä STUL:iin.

”Tutkimme sähkökeskuksen ja totesimme, ettei sen vaihtamiselle ollut mitään tarvetta, ja vaikka olisi ollutkin, keskuksen ja sen vaihtotyön hinnaksi olisi meidän arviomme mukaan tullut korkeintaan 700 euroa”, Lounatvuori kertoo.

Hintatason voi tarkistaa

”Sähkökeskuksia, pistorasioita tai muitakaan sähkölaitteistoja ei tarvitse uusia pelkästään muuttuneiden määräysten takia. Kun asennuksia tehtäessä on noudatettu silloisia vaatimuksia, niiden täyttäminen riittää”, toteaa STUL:n tekninen johtaja Esa Tiainen.

Jos sähköistyksen kunto alkaa mietityttää tai jotain on rikki, kannattaa paikalle kutsua sähköasennusoikeudet omaava asentaja. Vakiintuneilla toimijoilla on käytössään myös määrämuotoinen kodin sähköistyksen kuntokartoitus -menetelmä. Sen avulla tehtyjen havaintojen ja mittausten perusteella sähköasentaja antaa toimenpidesuositukset.

Jos epäilykset vilpillisyydestä heräävät, kannattaa tarkistaa tarjotun työn hintataso ottamalla yhteyttä johonkin STUL:n ylläpitämästä www.löydäsähkömies.fi palvelusta löytyvään sähköurakoitsijaan.