Iskut päähän ovat kaatumisissa ja liukastumisissa pahimpia. Pää muistaa pyllähdykset pitkänkin ajan takaa. Lievät aivovammat voivat toistuessaan kasaantua.

Kaatuminen voi Validia Kuntoutuksen Timo Kaitaron mukaan aiheuttaa päänvamman. Pinta voi olla niin liukas tai tapaturma tulla niin yllättäen, ettei henkilö ehdi tehdä yhtään mitään. Jalat saattavat mennä alta, pää iskeytyä asvalttiin ja takalisto pihakiveykseen. Seurauksena ovat kipeä kallo, kivistävät jäsenet ja muistiin jäävä merkintä tapahtumasta.

Pyllähdyksestä voi henkilölle syntyä lievä, keskivaikea tai vaikea aivovamma. Vamma tarkoittaa esimerkiksi tajunnan tai muistin menetystä, henkisen toimintakyvyn muutosta kuten sekavuutta, paikallista ja ohimenevää aivovauriota. Kaatuminen saattaa aiheuttaa aivotärähdyksen, joka menee parhaimmillaan ohitse levolla. Vakavat kaatumiset vaativat lääkärissä käyntiä. Päähän kohdistuneet iskut kannattaa yleensä tarkastuttaa, vaikkei tapahtumahetkellä mitään erikoista tuntisikaan.

Vuosittain maassamme sattuu noin viisituhatta sairaalahoitoa vaativaa aivovammaa. Näistä kaksi kolmannesta tulee kaatumisista ja putoamisista, kaksikymmentä prosenttia liikenneonnettomuuksista ja viisi prosenttia väkivaltatapahtumista. Tutkimusten mukaan lievätkin aivovammat voivat toistuessaan kasaantua ja johtaa pysyviin oireisiin. Lisäksi jokainen aivovamma lisää riskiä saada toinen.

Aivovamma voi aiheuttaa jälkioireita. Niitä ovat vaikeudet keskittyä ja muistaa asioita, toiminnot saattavat hidastua, uni olla katkonaista, väsyttää, huimaa ja päätä särkee. Kudosvaurioista saattaa seurata halvauksia ja aistipuutoksia. Kaatumisiin kannattaa suhtautua riittävällä vakavuudella ja antaa asiantuntijan tutkia pää ja muut tapahtumassa iskun saaneet jäsenet.

Liukkaalla kelillä kannattaa kulkea varoen ja käyttää keliin sopivia jalkineita. Kaatumista voi myös harjoitella ennen kuin sattuu, ja ettei sattuisi mitään vakavaa. Invalidiliitto kampanjoi ohjelmalla nimeltä Pääkallokelit. Kampanjalla levitetään tietoa ja pyritään ehkäisemään liukastumistapaturmia.