Kun taloyhtiöissä mietitään paikkaa pakettiautomaatille, on sen sijoittamisessa huomioitava määräykset ja ohjeet. Paloturvallisuus ja kulkureitit ovat tärkeimmät huomioitavat seikat.

Pakettiautomaatit tekevät vahvasti tuloaan uusiin taloyhtiöihin, jolloin niiden sijoitteluun voidaan kiinnittää huomiota jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

”Jo olemassa olevissa rakennuksissa sopivan sijoituspaikan löytäminen pakettiautomaatille voi olla paljon vaikeampaa, jopa mahdotonta”, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen toteaa.

Ennen pakettiautomaatin hankkimista taloyhtiössä tulee selvittää automaatin sijoituspaikka. Paikan valinnassa on syytä huomioida erityisesti sen paloturvallisuus sekä kulkureitit. Automatti tulee sijoittaa omaan palo-osastoon, esimerkiksi varastotilaan tai kerhohuoneeseen. Sen sijainti ei saa haitata liikkumista, eikä automaattia voi sijoittaa poistumistielle. Suunnitelma tulee vielä hyväksyttää paikallisella pelastusviranomaisella.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen muistuttaa, että automaatin hankkiminen vaatii taloyhtiöltä asianmukaista päätöksentekoa.

”Yhtiö voi halutessaan tilata pakettiautomaatin, mutta tilaamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Päätös voidaan tehdä yksinkertaisella enemmistöllä eli niin, että yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa automaatin hankkimista”, sanoo Pynnönen.