Pakkaset paukkuvat pian koko Suomessa. Ennen kunnon pakkasia kannattaa lämmitysjärjestelmän toiminta tarkastaa, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

Hyväkuntoinen ja oikein säädetty lämmitysjärjestelmä toimii tehokkaasti – ja pitää myös lämmityskustannukset aisoissa.

Kiinteistön automaatio- ja seurantajärjestelmien avulla on helppo tarkistaa, että asetukset ja säädöt ovat kohdallaan talven lämmityskauden alkaessa. Kiinteistöhuollon kannattaa tarkistaa laitteiden toiminta ja säädöt ja tilata tarvittaessa laitehuolto paikalle, jotta kaikki on toimintakunnossa pakkasten tullessa.

“Kiinteistön energiankulutusta ja järjestelmien toimintaa kannattaa säännönmukaisesti seurata pitkin vuotta, ei vain näin lämmityskauden alussa. Seurannassa automaatio on hyvä työkalu. Ennakoimalla ja reagoimalla reippaasti ongelmatilanteisiin vältetään turhaa energiankulutusta ja rahanmenoa”, painottaa johtava asiantuntija Harri Heinaro Motiva Oy:sta.

Rakennusautomaation toiminta on myös hyvä varmentaa säännöllisillä tarkastuksilla.

Nämä kannattaa tarkisstaa ennen kuin pakkaset pakkuvat

1 Lämmitysverkoston paisunnan toiminta ja painetasot.
2 Tarkista kesäsulut: nyt ne pitää viimeistään avata.
3 Seuraa sisälämpötiloja lämmityskauden aikana ja selvitä lämpötilaerojen syyt. Jos koko kiinteistössä on kylmää, säädä lämmityksen säätökäyrää. Jos vain yksittäisissä tiloissa on ongelmia, selvitä syy tarkemmin. 4 Syynä voi olla tuloilman liian alhainen lämpötila, lämmitysverkoston epätasapaino tai rakenteellinen ongelma (esimerkiksi vuotava ikkuna tms.).
5 Mahdollisten huonesäätimien asetusarvot on hyvä tarkistaa lämmityskauden alussa, jotta niiden asetukset vastaavat lämmitystarvetta, ja jotta tilaa ei lämmitetä ja jäähdytetä samanaikaisesti.
6 Tarkista ilmanvaihdon oikeat tuloilmalämpötilat. Ajankohtaista tietoa on muun muassaKuntien sisäilmaverkoston suosituksissa.
7 Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton toiminta kannattaa myös tarkistaa säännöllisesti.
8 Muista tarkistaa myös ilmanvaihdon toiminta. Ilmanvaihdon ja lämmityksen on toimittava yhteen, joten myös ilmanvaihdon toiminta kannattaa tarkistaa. Erityisen tärkeää on, ettei viilennetä ja lämmitetä samaan aikaan – kesän jälkeen asetukset on hyvä tarkistaa.

Lue lisää:

Ilmanvaihdon merkitys talolle näkyy syksyllä

Talvipakkaset koettelevat ilmanvaihtoa: Loogiselta kuulostava teko on ehdottomasti virhe