Vuoden 2019 Kestävä kivitalo -palkinto on myönnetty oululaiselle As. Oy Toppilan Punaiselle Myllylle. Sen rakentamisessa on hyödynnetty kierrätettyjä tiiliä.

Kestävä kivitalo -palkinto annetaan vuosittain yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen.

Vuoden 2019 palkinnon saa Punainen Mylly, joka syntynyt Oulun Rakennusteho Oy:n, Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy:n, Insinööritoimisto Putkonen Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan museon yhteistyönä.

Palkinnon myöntäneen Kestävä kivitalo -ryhmän puheenjohtaja Pentti Lumme kuvaa Punaista Myllyä omaleimaiseksi maamerkiksi, jossa moderni rakentaminen ja historia yhdistyvät onnistuneella tavalla.

”Vanhan teollisuusrakennuksen hyödyntäminen osana uudisrakennuksen ulkoarkkitehtuuria sekä purettujen tiilien hyödyntäminen uusiokäytössä antavat kohteelle erityisen arvon”, Lumme sanoo.

Rakentamisen hiilijalanjälki pienenee

Punaisen Myllyn rakentajien päätavoite on ollut elämänlaatu. Kohteessa on tehty myös monia hiilijalanjälkeä pienentäviä ratkaisuja. Eräs näistä on vanhojen tiilien uusiokäyttö, johon Kestävä kivitalo -työryhmäkin kiinnitti erityistä huomiota.

”Käytimme vanhoista tiilirakenteista purettuja ja käsin puhdistettuja tiiliä yhteensä 32 000 kappaletta talon toiseen päätyyn sekä muihin rakenteisiin”, Rakennustehon toimitusjohtaja Jaakko Moilanen kertoo.

”Suurin osa muurareista kieltäytyi tällaisesta urakasta, koska vanhat tiilet ovat yksilöitä. Mutta veljekset Mikko ja Martti Perunka sekä heidän apumiehensä Jarkko Höglund hoitivat seinän pystyyn. Hatunnosto heille, kaikkien suunnittelu- ja yhteistyökumppaneiden lisäksi.”