Osakehuoneistorekisteriin siirtymisen myötä taloyhtiöillä itsellään olevat omistustiedot tullaan keräämään valtakunnalliseen rekisteriin. Tämä mahdollistaa paperisista osakekirjoista luopumisen. Rekisteri avataan vuoden 2019 alussa.

Eduskunnnalle viime viikolla käsittelyyn tullut lakiesitys koskettaa 2,7 miljoonaa suomalaist. Osakehuoneistorekisterissä on kyse taloyhtiöillä itsellään olevien omistustietojen keräämisestä valtakunnalliseen rekisteriin, jota ylläpitää Maanmittauslaitos. Uudistuksen myötä paperiset osakekirjat jäävät historiaan. Myös panttaukset tehdään jatkossa julkiseen rekisteriin.

Rekisteri avautuu alkuvuodesta 2019

Osakehuoneistorekisteri avataan vuoden 2019 alussa. Avautumsiesta lähtien uudet taloyhtiöt perustetaan sähköisesti rekisteriin, eikä niille enää painateta osakekirjoja. Ennen 2019 alkua perustetut vanhat taloyhtiöt pääsevät rekisteriin mukaan toukokuun alusta 2019.

Yhteensä noin 90 000 suomalaisen taloyhtiön tulee hoitaa liittyminen 3,5 vuoden siirtymäajan kuluessa.

”Käytännössä tämä edellyttää osakehuoneistorekisterin ja isännöintijärjestelmien yhteen toimimista, koska selvää on, että hallinnon hoidon tulee muutoksen myötä sujuvoitua, ei vaikeutua”, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén.

Taloyhtiöiden paperityö vähenee

Kun taloyhtiön osakastiedot on siirretty uuteen rekisteriin, poistuu taloyhtiöltä esimerkiksi vastuu selvittää hankalia perintöoikeudellisia saantoja. Osakkeenomistajien osalta asuntokauppa helpottuu, kun paperisia osakekirjoja ei enää tarvita.

”Maanmittauslaitos tarjoaa käyttöliittymän, jonka avulla muun muassa ne taloyhtiöt, joilla ei ole isännöintiä, voivat hoitaa osakeluettelon ylläpidon siirron”, sanoo Maanmittauslaitoksen ohjelmapäällikkö Jorma Turunen.

Kiinteistöliitto muistuttaa, että taloyhtiöiden on tärkeää varautua osakehuoneistorekisterin tuloon huolehtimalla siitä, että yhtiön hallituksen ja isännöitsijän tiedot ovat kaupparekisterissä ajan tasalla.

Rekisteriä valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön ASREK-hankkeessa yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Osakehuoneistorekisteriä rakentaa Maanmittauslaitos yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.