Suunnittelukilpailu Helsinki High-Rise hakee korkeatasoista suunnitelmaa Pasilan tornialueen toteuttamiseksi.

Suunnittelualue sijaitsee Pasilansillan eteläpuolella Pasilankadun ja Ratapihantien välissä. Helsingin kaupungin ja alueen suurimman maanomistajan Suomen valtion tavoitteena on löytää kilpailun avulla 150 000–200 000 kerrosneliömetrin suuruinen asuin-, toimisto- ja liiketiloja sisältävä laadukas suunnitelma tornialueen asemakaavoituksen pohjaksi ja alueen toteuttamiseksi. Kilpailun tarkoituksena on myös löytää ostaja ja toteuttaja vähintään 40 000–65 000 kerrosneliön suuruiselle aloitusalueelle.

Tornialueelle toivotaan korkeiden talojen lisäksi myös matalampia rakennuksia ja tornitalon osia, jotta alueesta saadaan miellyttävä kaupunkiympäristö myös jalankulkijoille. Mataliin rakennuksiin tulee sijoittaa liike-, kahvila- tai muita asiakkaille avoimia tiloja.

Kaksivaiheinen suunnittelukilpailu

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat laativat suunnitelmaehdotuksensa koko suunnittelualueelle. Suunnitelmaehdotukset jätetään arvioitaviksi toukokuussa 2017. Arviointiryhmän valitsemat 2-4 laadullisesti parhainta ehdotusta pääsevät toiseen vaiheeseen, jossa kilpailijat laativat tarkennetun suunnitteluratkaisunsa kilpailuohjelman mukaiselle aloitus- ja länsialueelle. Syksyllä 2017 käynnistyvässä toisessa vaiheessa kilpailutöiden arvioinnin painopiste on aloitusalueen suunnitelmissa. Voittaja julkistetaan arviolta vuoden 2018 lopulla ja kilpailualueen rakentaminen on tarkoitus päästä aloittamaan vuonna 2021.

Kilpailun voittaja valitaan kaupunkisuunnittelullisin perustein. Laadullisesti parhaan suunnitteluratkaisun laatineella taholla on oikeus ja velvollisuus ostaa aloitusalueen rakennusoikeus kilpailuohjelmassa ilmoitetuin yksikköhinnoin ja toteuttaa sille suunnitelmansa mukainen kokonaisuus.

Pasilasta liikenteen solmukohta

Pasilan merkitys Helsingin joukkoliikenteen solmukohtana kasvaa. Vuoteen 2040 mennessä Pasilasta arvellaan kehittyneet 30 000 asukkaan kaupunginosa. Työpaikkoja siellä tulee olemaan 50 000 ihmiselle.  Tällä hetkellä Itä- ja Länsi-Pasilassa asuu noin 9 200 ihmistä.

Triplan työmaa tammikuussa 2016.

Keski-Pasila rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: Pasilan keskustakorttelista, tornialueesta sekä ratapihakortteleista. Pasilan keskustakortteliin on rakentumassa uusi asemarakennus sekä kauppakeskus Tripla, jonka pitäisi valmistua vuoteen 2021 mennessä. Sen pohjoispuolelle nousevan yli 3 000 asukkaan ratapihakorttelien alueen asemakaavoitus on loppusuoralla. Pasilan uudistuminen jatkuu edelleen myös Konepajan alueella, Ilmalassa sekä lähivuosina Postipuistossa Pohjois-Pasilassa.

Lue lisää: Uusi Pasila, Uutta Helsinkiä, Helsinki High Rise.