Pitkä ja kylmä sääjakso sekä sen jälkeinen lauhtuminen ovat putkiston stressitestejä. Ammattilainen korjaa vuodot ja vaikuutusyhtiön kanssa kannattaa keskustella korvauksista.

Putkisto jäätyy, jos putkessa olevan veden lämpötila laskee alle nollan celsius-asteen. Silloin vesi jäätyy ja putki tukkeutuu. Virtaava vesikin voi jäätyä.

Jäätymisen todennäköisyys riippuu siitä, kuinka alas putkea ympäröivä lämpötila laskee ja kuinka suuri veden virtaus putkessa on. Vesihanan voi jättää tippumaan kriittisissä tiloissa. Vettä kuluu, mutta todennäköisesti putkiston jäätyminen saadaan estettyä.

Jäätyminen alkaa vesiputken reunalta ja etenee siihen asti, kunnes putki on täysin ummessa eikä vettä tule tippaakaan. Kovalla pakkasella jäätyminen jatkuu, mutta jää kutistuu putken sisällä ja reunoille pääsee lisää vettä. Myös tämä vesi jäätyy, ja sen jälkeen seuraa ongelmia.

Putki halkeaa sään lauhtuessa ja putken sisällä oleva jää laajenee lämpötilan muutoksen seurauksena.

Toiset uskovat teoriaan, että putki on kovilla pakkasilla jäätynyt ja haljennut, mutta jää pitää putken kasassa. Vasta ilman lämmetessä sulava jää runtelee putken ja tekee siihen vuotavan reiän.

Uskotaan myös, että kylmä etenee rakenteissa vielä säiden lauhduttuakin. Vaikka ulkona olisi jo suojasää, rakenteet lämpenevät säätilaa hitaammin. Putket saattavat näiden syiden vuoksi rikkoutua, kun samalla sisälämmitystäkin vähennetään.

Olipa putkirikko millainen hyvänsä, olosuhteet, putkiston kunto ja säätila vaikuttavat tapahtumien etenemiseen. Tärkeintä olisi pystyä estämään putkirikot jo ennakolta tai reagoida sellaisen satuttua.

Mitä tehdään?

Putkiston rikkoutuminen on ikävä tapahtuma ja pahimmillaan iso taloudellinen menetys. Jos putkirikkoa ei huomata tai kotona ei olla, vesivahinko on todennäköinen. Rakenteet kastuvat ja tiedossa on kallis remontti. Naapuriavusta kannattaa sopia lomamatkan ajaksi. Vieraassakin paikassa nukkuu hyvin, kun tietää jonkun valvovan kiinteistöä.

Myös nykytekniikka tarjoaa apua. Älypuhelimeen saa tiedon veden kulutuksen muutoksista ja toimiin ehditään ryhtyä ennen suurempaa vahinkoa.

Vesivahingon korjaaminen maksaa tuhansia euroja ja kestää jopa viikkoja. Kiinteistön omistaja pääsee helpommalla, jos vesiputki on vain jäässä eikä vuotoa vielä esiinny. Putki pitää kuitenkin sulattaa ja vesi saada jälleen virtaamaan. Sulatus on tehtävä varovasti lisävahinkojen estämiseksi. Harrastelija saattaa laittaa jopa avotulen putken alle pulmasta päästäkseen. Näin ei tule tehdä, sillä putki voi vaurioitua ja rakenteet syttyä tuleen.

Paras on kutsua lvi-alan ammattilainen paikalle ja pyytää häntä hoitamaan putkisto jälleen kuntoon. Ammattihenkilö käyttää sulatukseen höyryä, toimii viisaasti ja varovasti eikä saata ympäristöä vaaraan. Ammattilaisen työllä on myös takuu. Jos jotain sattuu, vakuutukset ovat kunnossa.

Höyry ja erilaiset lämmityslaitteet kuuluvat ammattilaisen työkaluvalikoimaan. Mikäli ammattilaista ei ole saatavilla, voi jäätyneitä putkia yrittää sulatella itse varovasti sähkölämmittimellä.

Mitä vanhempi putkisto on, sen tärkeämpää on pakkasella tarkkailla laitteiden toimivuutta ja vesiputkien kuntoa. Käyttövesiputket tulee uusia hyvissä ajoin ennen niiden teknisen käyttöiän loppumista. Vakuutusyhtiöt voivat kieltäytyä vanhojen putkistojen ja niistä aiheutuneiden vesivahinkojen korvaamisesta.

Korvaako vakuutus?

Vakuutus saattaa korvata pakkasesta aiheutuvia laite- ja vuotovahinkoja. Korvaaminen ja korvaamisaste riippuvat vakuutusyhtiöstä, vakuutuslajista sekä laitteiden ja putkiston iästä.

Jäätymisestä johtuvia vuotovahinkoja korvataan sellaisista vakuutuksista, joihin kuuluu vuototurva. Yleensä laitteisiin tulleet vahingot ovat korjauskustannuksiltaan selvästi pienempiä kuin vuodoista aiheutuvat kulut.

Vakuutusyhtiöt antavat suojeluohjeita ja pyytävät kiinnittämään huomiota jäätymisvahinkoihin. Kylmänä vuodenaikana esimerkiksi pitää huolehtia huonetilojen riittävästä lämpötilasta putkiston jäätymisen estämiseksi. Huoneisiin saatetaan vaatia vähintään 10–12 celsiusasteen lämpötila, ennen kuin vakuutus on voimassa ja korvausvastuut kunnossa.

Putkisto ja siihen kuuluvat laitteet tulee tyhjentää vedestä, jos huonetiloissa ei päästä suojeluohjeen lämpötiloihin eikä rakennuksella ole valvontaa. Tämä koskee erityisesti vapaa-ajan asuntoja, mutta saattaa tällaisia huoneita olla muissakin rakennuksissa. Myös vesiputkiston pääventtiili on suljettava, jos asunnosta ollaan poissa pitkiä aikoja ja yhtäjaksoisesti.

Lue lisää: 

Paukkupakkanen lisää putkien jäätymisriskiä: Näin torjut jäätymisen ja vesivahingon