Heinäkuussa voimaan tullut nuohousuudistus ei ole juurikaan vaikuttanut nuohoojan tilaamiseen. Kustannuksiin sillä on sen sijaan ollut vaikutusta.

Nuohousta koskeneet pelastuslain säädökset ovat uudistuneet, ja heinäkuusta alkaen lopuillakin pelastusalueilla entinen piirinuohousjärjestelmä on poistunut. Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöilleen tekemän kyselyn mukaan nuohoojan tilaaminen sujui muutoksen jälkeen samoin kuin aiemminkin. Hiukan yli 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että myös nuohouspalvelujen saatavuus on pysynyt ennallaan.

Nuohouksen hinta sen sijaan oli noussut noin joka viidennen vastaajan mukaan

Tuttu nuohooja hoitaa edelleen työn

Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton jäsenille loka-marraskuussa tehty kysely saavutti enimmäkseen taloyhtiöiden hallituksen jäseniä, mutta myös isännöitsijöitä sekä osakkaita. Vastaajista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että kuluvana vuonna nuohoojan tilaaminen sujui samoin kuin aiemminkin. Seitsemän prosenttia ilmoitti, että tilaaminen on sujunut aiempaa helpommin, mutta vastaajista lähes 10 prosenttia katsoi, että tilaaminen on ollut aiempaa vaikeampaa.

Hieman yli puolet oli asioinut nuohousta tilatessaan tutun nuohoojan kanssa tai tilannut nuohoojan jo edellisen nuohouksen yhteydessä. Hakukoneiden kautta nuohouksen oli tilannut noin joka kymmenes vastaaja ja yhtä moni postilaatikkoon jätettyjen mainosten kautta.

Kustannusten noususta kertoi lähes joka neljäs

Kyselyn vastaajista 43 prosenttia kertoi, että nuohouskustannukset ovat pysyneet ennallaan. 17 prosenttia kertoi, että kustannukset ovat nousseet hieman ja kuusi prosenttia ilmoitti, että kustannukset ovat nousseet selvästi. Vastaajista viisi prosenttia ilmoitti, että kustannukset ovat pienentyneet.

Nuohouksen mediaanikustannus per tulisija oli vastausten perusteella 45 euroa. 60 prosenttia runsaasta 500 havainnosta sijaitsi haarukassa 30–55 euroa.

Kyselyn vastaajista noin seitsemän kymmenestä edusti taloyhtiömuotoisia rivitaloja, paritaloja ja myös omakotitaloja. Aluekohtaisesti tämä osuus vaihteli kiinteistökannan jakauman mukaisesti.

Lue lisää: Piirinuohous jäi, nuohous pysyy

Muista nämä, kun tilaat nuohouksen

• Tilaa nuohous ajoissa. Kun lämmityskausi syksyllä alkaa, palvelut voivat ruuhkautua.
• Selvitä hinta ja hinnoitteluperusteet, kun sovit nuohouksesta.
• Nuohouksen yhteydessä pyydä nuohoustodistus.