Putkiremonttimarkkinoilla on liuta varteenotettavia haastajia hankalana ja kalliina pidetylle perinteiselle menetelmälle. Mitä ovat nämä vaihtoehdot?

Perinteisen putkiremontin rinnalle on saatu jo lukuisia vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla putket voidaan kunnostaa parhaimmillaan (ei kuitenkaan aina) rakenteisiin kajoamatta.

Putekt
VANHASTA viemäriputkistosta poistetaan kerrostumat jyrsimällä, seuraavaksi putkisto puhdistetaan, tähystetään ja kuivataan ennen pinnoittamista

Vaihtoehtomenetelmillä toteutettu remontti ei myöskään edellytä asukkaiden poismuuttoa, sillä ajallisesti remontti kestää murto-osan perinteisestä ja suurin vaiva ovat jaksottaiset viemärin- tai vedenkäyttökiellot.

Vaihtoehtomenetelmien vakuuttavuutta lisää se, että osalla on jo mm. VTT-tuotesertifikaatti, ja lisää on tulossa, joten mikäli kapasiteettia kyetään laajentamaan, on niistä muodostumassa varteenotettava kumppani tai kilpailija (riippuu katsantokulmasta) perinteiselle putkiremontille.

Putket KÄYTTÖVESIPUTKIREMONTIN
haasteita viemäreihin verrattuna on paitsi putkien paineenkestovaatimus myös pienempi läpimitta.

 

Valitettavasti patakonservatiivisilla putkiremonttimarkkinoilla vaihtoehtoja tarjoavat vielä suhteellisen pienehköt toimijat, isompien operoidessa vielä rahakkailla perinteisillä markkinoilla. Lähitulevaisuus voi kuitenkin muuttaa asetelmat, sillä vaihtoehtomenetelmien tarjoajat ovat saaneet kehitettyä tuotteistaan varsin mielenkiintoisia ratkaisupaketteja myös ongelmallisempiin kohteisiin.

Hintavertailu, perinteinen vs. vaihtoehdot

Täydellinen putkiremontti oheistöineen maksaa pääkaupunkiseudulla tätä kirjoitettaessa n. 600-750 euroa per neliö.

Kokemusten mukaan vaihtoehtomenetelmien hinta on n. 200 euroa/m&³2;, joka sisältää kaikki putkistot tonttiliittymältä huoneistoihin.

Vertailukelpoinen hinta vaihtoehtomenetelmille saadaan lisäämällä putkisaneeraukseen oheistöiden, kuten kylpyhuone-, sähkö- sekä esim. antenniverkkoremontin hinta.

Putket
VANHASTA putkistosta poistetaan kerrostumat jyrsimällä.

 

Esimerkkinä toimii 52-neliöinen huoneisto:
Perinteinen putkiremontti: käyttö – ja viemäriputkiston uusiminen tonttiliittymiltä huoneistoihin, lisäksi sähkönousut kellarista huoneistokeskuksille, uusi antenniverkko ja kylpyhuoneen vesieristäminen, kaakeloiminen ja sähköistäminen sekä uudelleen kalustaminen. Hinta n. 600-750 euroa/m&³2;.

Vaihtoehtoinen menetelmä: käyttövesiputkiston pinnoittaminen ja viemäriverkon sujuttaminen tonttiliittymältä talojen kellareihin sekä talon pystyviemäreiden ja huoneistojen vaakaviemäreiden pinnoittaminen. Hinta n. 200 euroa/m&³2;.

Kylpyhuoneremontti (purkutyöt, vesieristäminen, kaakelointi, uudelleen kalustaminen). Yksikköhinta n. 3 000-4 000 euroa.

Perusteellinen sähkö- ja antenniverkkoremontti sekä mahdollisesti talon tietoliikenneverkon asentaminen tai uusiminen. Kustannusarvio n. 100 euroa/m&³2;.

Kokonaishinta 52 neliön asunnossa:
Perinteinen putkiremontti: 700 euroa x 52 m&³2; = yht. 36 400 euroa

Vaihtoehtomenetelmäremontti: (putket 200 euroa x 52 m&³2; = 10 400 euroa) + (kylpyhuone 3 500 euroa) + (sähkö- ja antennijärjestelmä 100 euroa x 52 m&³2; = 5 200 euroa) yht. 19 100 euroa.

Erotus: perinteinen 36 400 euroa – vaihtoehtomenetelmä 19 100 euroa = säästö 17 300 euroa.

HUOM. Perinteisen menetelmän kustannuksissa ei ole laskettu remontin alta muuttamisen ja muualla asumisen aiheuttamia kustannuksia, joka kaksiossa voisi olla noin 4 kk x 400 euroa = 1600 euroa.

Putket

Termit haltuun

Vaihtoehtoisilla menetelmillä voidaan saneerata sekä viemäri- että vesiputkia. Eri tekniikoissa on lisäksi eroja pinnoitteen ja/tai putkimateriaalin rakenteessa. Erilaisia tekniikoita ovat putken pinnoittaminen ja sujuttaminen.

Pinnoittaminen
Pinnoittamisella tarkoitetaan viemäriputken sisäpintaan sivelemällä (harjaamalla), ruiskuttamalla tai painepuhaltamalla levitettävää pinnoitekerrosta. Pinnoittamalla voidaan saneerata sekä viemäri- että vesijohtoja.

Pienet pistesyöpymisen aiheuttamat reiät putkessa eivät yleensä estä pinnoittamista, sillä pinnoitemateriaali tukkii ne, mutta suuremmat reiät ja/tai laajat syöpymäkohdat joudutaan vaihtamaan uuteen. Joissain pinnoitemenetelmissäkin vauriokohtiin voidaan tosin viedä erillinen holkki, jolla paikka korjataan, mutta tämä menetelmä tulee kyseeseen vain riittävän läpimitan omaavissa viemäriputkissa.

Sujuttaminen
Sukkasujuttamisessa putken sisäpuolelle viedään hartsilla tai epoksilla kyllästetty polyesterihuopaputki, joka kovetetaan.

Muotoputki- tai pakkosujutuksessa muoviputki sujutetaan viemäriin puristettuna, minkä jälkeen muotomuisti ja/tai lämmittäminen sekä paineistaminen palauttaa sen alkuperäiseen kokoonsa tiiviisti vanhaa putkea vasten.

Sujuttamisen etuna pinnoittamiseen on se, että menetelmän ansiosta vanhan putken sisälle viedään käytännössä uusi muoviputki, joka on myös ulkoista painetta kestävä, eli vanhasta putkesta riippumaton rakenne, jolle on ennustettavissa pitkä elinkaari, eikä vanhan putken kuntokaan ole niin ratkaiseva seikka kuin pinnoittamisessa.
Sujuttaminen edellyttää riittävää tilaa työskennellä putkilinjan päissä sekä laitteiden viemistä viemärilinjaan, siis myös läpimitaltaan riittävän isoa putkea.

Vesijohtojen sujuttamiseen on myös vaihtoehtoja, mutta niillä voidaan saneerata vain ns. tonttivesijohtoja, joten menetelmät eivät sovellu rakennuksen sisällä kulkevien käyttövesiputkien saneeraamiseen.

 

Sujutusmenetelmiä rakennusten ulkopuolisiin putkilinjoihin

Flexoren-sujutus
Flexoren-sujutus on viettoviemäreiden saneerausmenetelmä, jossa koko kaivonvälin mittaisiksi hitsatut putket sujutetaan vanhaan viemäriin tarkastuskaivojen kautta. Menetelmä on käyttökelpoinen vaihtoehto etenkin pitkien linjojen saneeraukseen.
Flexoren-sujutus soveltuu vaikkapa paineettomien kiinteistöjen ja pääviemärin välisten, kokoluokaltaan 100-300 mm:n viemäreiden saneeraukseen.

Edustaja: NRG Nordic Renovation Group Oy ja Putkistosaneeraus Eerola Oy

MaxiLine
MaxiLine-sujutus on pätkäsujutusmenetelmä, jossa vanha viettoviemäri sujutetaan liittämällä toisiinsa polypropeenista valmistettuja komponentteja hydraulisen asennustyökalun avulla. Menetelmässä käytettävät putkikoot ovat 110-450 mm. Valmistajan mukaan putkien mittatarkkuus takaa vetoa kestävät ja tiiviit liitokset, lisäksi polypropeeni raaka-aineena kestää kemiallista kulutusta, korkeita lämpötiloja ja mekaanista rasitusta.

Edustaja: NRG Nordic Renovation Group Oy ja Putkistosaneeraus Eerola Oy

Pitkäsujutus
Pitkäsujutteessa vanhan saneerattavan putken sisään vedetään uusi putki, joka on saneerattavaa putkea pienempi. Kaivannot tehdään sujutuksen alkupäähän sekä putkeen tehtävien haaroitusten kohdalle. Pitkäsujutus soveltuu paine- ja viettoviemäreiden sekä vesijohtojen ja kaasuputkien saneeraukseen. Sujutuksessa käytettävät putket ovat Uponor ProFuse- ja HDPE-putkia.

Edustaja: NRG Nordic Renovation Group Oy ja Putkistosaneeraus Eerola Oy

Sukkasujtus
SUKKASUJUTUKSESSA epoksihartsilla kyllästetty huopa sujutetaan kelalta viemäriin.

Pakkosujutusmenetelmä
Pakkosujutusmenetelmää käytetään huonokuntoisissa linjoissa, joissa putkikokoa halutaan suurentaa tai pitää ennallaan. Staattisessa (aukileikkaava) pakkosujutuksessa saneerattava putki kaivetaan esiin ja katkaistaan. Pakkosujutuskone leikkaa vanhan putken leikkaustyökalun avulla ja vetää uuden muoviputken vastaanottokaivannosta alkukaivantoon.

Yhtenäistä HDPE-putkea käytettäessä pakkosujutus soveltuu sekä paineettomien että paineellisten putkistojen saneeraukseen. Menetelmää voidaan käyttää mm. betoni-, asbestisementti- sekä valurautaputkien saneerauksessa. Käytettävissä on useita putkivaihtoehtoja, myös putkikokoa voidaan suurentaa alkuperäisestä.

Edustaja: NRG Nordic Renovation Group Oy

Sujutus
SUJUTETTAESSA taipuisa ja pehmeä putki kovetetaan höyryllä
paikalleen.

 

Saertex-Liner-sukkasujutusmenetelmä
Saertex-Liner-sukkasujutusmenetelmä perustuu lasikuidusta valmistettuun monikerrossukkaan, joka hartsilla kyllästettynä viedään viemäriputkeen ja kovetetaan siellä.

Saertex-Liner-menetelmän kokoalue kattaa 100-1250 millin putkihalkaisijat ja sujutusputken seinämävahvuus on halkaisijasta riippuen 3-15 millimetriä. Saertex-Liner voidaan kovettaa yhtä hyvin vesihöyryllä kuin UV-valollakin.

Edustaja: NRG Nordic Renovation Group Oy

 

Erilaisia pinnoitusmenetelmiä

Pnnoitus
PINNOITUS tehdään videokameran avulla näkökontrollissa, jotta joka paikkaan saadaan riittävä kerros pinnoitetta.

 

DaKKI

Menetelmä: pehmeä epoksimuovi levitetään keskipakovoiman ja harjan avulla viemäriputken sisäpinnalle.

Käyttökohteet: sisähalkaisijaltaan 32-160 mm:n valurauta-, PVC- ja betoniviemärien sekä lattiakaivojen sisäpuolinen pinnoitus. Pinnoite ei tartu polyolefiineista (polyeteeni ja polypropeeni) valmistettuihin komponentteihin.

Ruotsissa jo vuodesta 1991 lähtien käytössä ollut menetelmä, jolla on myös suomalainen VTT:n tuotesertifikaatti valurautaisten viemäriputkien korjausmenetelmänä.

Edustaja Suomessa: DaKKI Suomi Oy, www.dakki.fi

MENETELMÄN ETENEMINEN:

1. päivä:
Valmistelevat työt asunnossa ja sen märkätiloissa
Työn kannalta tarpeelliset pinnat suojataan suojapahvilla.
WC-istuin ja vesilukot irrotetaan
Lattiakaivon väliseinään avataan puhdistusaukko
Viemärit ja lattiakaivot puhdistetaan
Viemärien sisäpinnan kerrostumat ja ruoste poistetaan jyrsimällä
Putkien sisäpinnat pestään, dokumentoidaan videokameralla ja kuivataan ennen pinnoitusta

2. päivä:
Pinnoittaminen
Putket pinnoitetaan sisältä joustavalla epoksimassalla

3.-4. päivä:
Viimeistelytyöt
Lopputulos dokumentoidaan videokameralla
Pinnoituksen jälkeen WC-istuin sekä pesualtaan ja astianpesupöydän vesilukot kiinnitetään paikoilleen ja lattiakaivon puhdistusaukko tulpataan
Viemärijärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vesilukkojen asennuksen jälkeen

Kommentit:

Jotain vaihtoehtoisten menetelmien rantautumisesta maahamme kertoo se, että vaikka DaKKI on pinnoitusmenetelmien edelläkävijä Suomessa, on sekin toiminut täällä vasta vuodesta 2004 lähtien, josta toimintaa on laajennettu välittämällä oikeuksia DaKKI- menetelmän työkaluihin ja materiaaleihin.

Menetelmässä käytettävä epoksimuovi on elastinen materiaali, joten se ei sovellu esim. maanvaraisiin viemäreihin, sillä alkuperäisen putken menettäessä esim. korroosion myötä kantavuutensa, pinnoite ei yksin kykene kannattelemaan ulkoista painetta.

DaKKI Oy:lla on kuitenkin tarjota em. ongelmaan Reliner-sujutusmenetelmä (kts. alempana), ja myös huonokuntoisia, talojen kellarista huoneistoihin vieviä pystyviemäriosuuksia voidaan pinnoittamisen sijasta sujuttaa, joten viemäriverkoston saneerauspaketti DaKKI on laajentunut kattavammaksi.

DaKKI-menetelmän epoksilla voidaan käsitellä putkien lisäksi mm. lattiakaivot, millä saadaan aikaan saumaton pinnoitekerros viemäreistä lattiakaivoille.

Dakki

Dakki

MYÖS lattiakaivot käsitellään epoksilla, jolloin saadaan yhtenäinen kattava
pinnoitekerros.

DAKKI-MENETELMÄSSÄ pinnoitustyökalu on harja, jolla pehmeä epoksimassa levitetään keskipakovoiman avulla putken sisäpinnalle.

 

 


 

Tubus

Menetelmä: polyesterimuovimassaa ruiskutetaan putken sisäpintaan n. 3-5 mm:n kerros.

Käyttökohteet: kiinteistön sisäpuoliset viemärit ja lattiakaivot, putkikoot 50-300 mm.

Tubus-tekniikalla pinnoitettava putkimateriaali voi olla valurautaa, terästä, muovia tai lasikuitua.
Ruotsalainen menetelmä, joka on ollut käytössä jo yli 10 vuotta.

Edustaja Suomessa: EW-Liner Oy, www.ew-liner.fi

Pysty – ja lattiaviemäriremontin eteneminen Tubus-menetelmällä

1. vaihe
Työn alle menevän huoneiston tarvittavien seinä- ja lattiapintojen suojaaminen.

2. vaihe
WC-istuimet irrotetaan ja lavuaarien hajulukot puretaan.
Lattiakaivon hajulevyn läpi porataan reikä jotta puhdistus -, tähystys- ja pinnoitustyökalut saadaan sisälle viemäriin. Reikä tulpataan umpeen lopuksi.
Keittiössä tiskipöydän alla oleva vanha valurautainen hajulukko ja muhvi poistetaan.

3. vaihe
Viemäreiden mekaaninen puhdistaminen pyörivällä rassilla.

4. vaihe
Viemäreiden huuhtelu ja tähystäminen.

5. vaihe
Viemärin kuivaus.

6. vaihe
Viemärien pinnoittaminen. Ruiskuttaminen suoritetaan monitorilla tapahtuvassa näkökontrollissa kolmeen kertaan putken sisäpintaan, käsittelyjen välillä pinnoite kuivaa tunnin.

7. vaihe
Valmiin viemärin kuvaaminen ja dokumentointi

8. vaihe
Lattiakaivojen käsitteleminen sivelemällä tai ruiskuttamalla muovipinnoite kaivoihin.

9. vaihe
WC-istuimen ja putkiliitosten asennus.

Työn ajan koko viemärilinjasto on käyttökiellossa, joten huoneistokohtaisesti rajoituksia on noin viikon ajan riippuen talon kerrosmäärästä. Käyttökielto on ehdoton, sillä yksikin ylimääräinen WC-huuhtelu kriittisellä hetkellä pilaa meneillään olevan pinnoitustyön ja koituu kalliiksi.

Kommentit:
Tubus-menetelmän edustajana toimiva EW-Liner Oy perustettiin v. 2006 osaksi viemäri- ja putkistohuollon erikoisosaamista tarjoavaa Eerola-yhtiöitä.
EW-Liner Oy:n edustajan mukaan Tubus-systeemillä on saneerattu putkia Suomessa jo kymmenissä kohteissa. Tehdyt urakat ovat olleet erityyppisiä. Tekniikalla on käsitelty esimerkiksi kokonaisia omakotitalojen viemäriverkostoja sekä teollisuuskiinteistön tai kerrostalojen viemäriverkoston osia, kuten pysty- tai vaakaviemäreitä.

Tubus-tekniikalla ruiskutettava muovipinnoite vastaa EW-Linerin mukaan materiaaliltaan ja vahvuudeltaan uutta putkea. Tilanteet, joissa Tubus-tekniikkaa ei voida enää käyttää, ovat tapauskohtaisia. Jos putkesta löytyy reikä, sen päälle voidaan asentaa ohjaimella lasikuituinen holkki, joka toimii ruiskutettavan pinnoitteen muottina, mutta jos putkessa on vaikkapa jyrkkä kulma ja sen jälkeen reikä, tai useampia reikiä peräkkäin, voi olla tarkoituksenmukaisinta vaihtaa putki uuteen.

Pinnoitus
VAIHTOEHTOISIA menetelmiä tarjoavien yritysten tuotepaketti on laajentunut kattamaan erilaisia menetelmiä, joilla putkia voidaan pinnoittaa ja tarvittaessa vauriokohtia korjata vaikkapa sujutustekniikalla.

 


 

PICOTE

Menetelmä: kaksikomponenttinen, polyuretaanipohjainen aine levitetään vanhan putken pintaan. Pinnoitusprosessissa käytetään tietokonetta apuna pinnoitteen määrän laskemisessa.

Käyttökohteet: Menetelmä soveltuu valurauta-, betoni, PVC- ja PP-muoviputkien, joiden halkaisija on 32-1250 mm, pinnoittamiseen.

Edustaja Suomessa: Innotia Oy, www.innotia.fi

PICOTE-menetelmän eteneminen:

1. vaihe
Lattia ja seinäpinnat suojataan.
WC-istuin ja hajulukot irrotetaan.
Lattiakaivon hajulukkoon porataan puhdistusaukko
Viemärit ja lattiakaivo paine huuhdellaan.

2. vaihe
Puhdistaminen
Viemärit jyrisitään, märkäpuhalletaan (puhdistaa pistesyöpymät) ja inhibitoidaan (estää ruostumisen ennen putkitusta). Viemärit huuhdellaan, kuivataan ja kuvataan

3. vaihe
Putkittaminen
Viemärit ja lattiakaivot putkitetaan kaksikomponenttipolyuretaanipohjaisella materiaalilla. Työn edistymistä seurataan kamerakuvan avulla. Putkitteen vahvuus tarkastetaan sähkömagneettisella harjalla (valurautaputki). Lopuksi valmis työ kuvataan.

4. vaihe
Viimeistelytyöt
Lattiakaivon puhdistusaukko tulpataan, WC-istuin ja hajulukko kiinnitetään sekä tehdään loppusiivous. Viemäri voidaan ottaa käyttöön 24 tunnin kuluttua viimeistelytöistä.

Kokonaistyöaika on noin 4-6 vuorokautta per huoneisto. Tehdystä työstä tilaajalle luovutetaan videodokumentointi, huolto-ohjeet ja takuutodistus.

Kommentit:
Innotia Oy:n PICOTE-tekniikka on viimeisin tulokas vaihtoehtomenetelmien joukkoon.

PICOTE-edustajan mukaan kehitetyn menetelmän ansiosta saneerattavan putken sisäpintaan ei tehdä pelkästään pinnoitekalvoa, vaan valetaan uusi yhtenäinen, runkojäykkä ja saumaton putki. Jos vanha rautaputki korrosioituu, uuden materiaalin pitäisi taata putken kestävyys.

Ensimmäiset PICOTE-menetelmällä tehtävät kohteet on aloitettu vuoden 2008 alussa.

Uuden menetelmän uskottavuutta lisäävät sertifikaatit ja laatuluokitukset sekä kaikki tarvittavat testaukset pyritään tekemään vuoden 2008 aikana. Materiaali sinällään on jo pitkään ollut teollisuuden käytössä ja sen testauksia on suoritettu jo aiemmin useissa Euroopan maissa.

Menetelmässä käytettävä materiaali on koeteltu, ja muista pinnoitusmenetelmistä poiketen korostetaan tietokoneellisesti valvottua pinnoitusprosessin suorittamista. Tuotteen edustaja haluaa tehdä hieman pesäeroa muihin pinnoitusmenetelmiin käyttämällä menetelmästä termiä ”putkittaminen”, joka kuulostaa ”pelkkää” pinnoittamista pätevämmältä.

PICOTE-menetelmä aloittaa Suomessa vain kahden tiimin voimin, mutta kapasiteettia on luvattu lisätä jatkossa.


 

LSE

LSE (lyhenne tulee sanoista Luft = ilma, Sandstral = hiekka ja Epoxyharz = epoksi)

Menetelmä: putki pinnoitetaan epoksihartsilla paineilmaa hyväksikäyttäen. Pinnoite täyttää juomavesiputkistolle asetetut vaatimukset ja sitä on Suomessa testannut VTT.

Käyttökohteet: sisähalkaisijaltaan 5-150 mm:n käyttövesi-, viemäri- ja lämmitysverkostoputket. Mutkat ja liitokset eivät rajoita menetelmän käyttöä.

Menetelmä on kehitetty Sveitsissä 1987 ja Suomeen LSE-tekniikka saapui vuonna 2005 lisenssinhaltijanaan suomalainen Poxytec Oy
Edustaja Suomessa: Poxytec Oy, www.poxytec.fi

Menetelmän eteneminen:

1. vaihe
Ensimmäiseksi remontin alle menevästä linjastosta katkaistaan vedentulo ja linjan kaikki hanat irrotetaan. Irrotettuihin hanakulmiin liitetään paineilmakompressorin putkisto, jolloin putkilinjan, kompressorin ja suodatusyksikön välille syntyy suljettu kierto, jossa koko saneeraus tapahtuu.
Seuraavaksi putkilinja hiekkapuhalletaan sisäpinnaltaan puhtaaksi. Puhallukseen käytetään tarpeen mukaan sopivaa materiaalia, riippuen puhdistettavasta putkesta.

2. vaihe
Puhdistuksen jälkeen linja tähystetään ja putkiston kunto arvioidaan. Pienet pistesyöpymät putkien seinissä eivät haittaa pinnoitusta, mutta suurempien reikien ollessa kyseessä vaurioitunut kohta täytyy vaihtaa uuteen.

3. vaihe
Tähystyksen jälkeen aloitetaan putkiston pinnoitus tehdyn suunnitelman mukaisesti. Pinnoitettavan putkiosuuden hanakulmaan kiinnitetään epoksihartsia sisältävä patruuna, minkä jälkeen sen sisältö puhalletaan paineilmalla pinnoitettavalle matkalle.

Seuraavaksi kiinnitetään epoksipatruuna seuraavaan hanakulmaan ja näin edetään siten, että pinnoite kattaa aina edellisestä hanakulmasta tehdyn pinnoitteen.
Kun pinnoite on kuivunut vuorokauden suoritetaan linjalle vielä painekoe, jonka jälkeen kiinnitetään hanat paikoilleen ja linja on valmis käyttöön.
Yleensä remontin alla olevassa linjastossa on käyttökatkoja viikon ajan ja remonttimiehiä huoneistossa muutamana päivänä. Kylmää vettä järjestetään vesipostilla porraskäytävään ja viemäreitä voi käyttää normaalisti.

Kommentit:
LSE-menetelmä on ainakin toistaiseksi ainoa Suomessa tarjolla oleva käyttövesiputkien pinnoitusmenetelmä. Käyttövesiputkien pinnoittaminen on viemäreitä haasteellisempaa, onhan kyseessä paineistettu järjestelmä ja huomattavasti pienikokoisemmat putket. Menetelmällä on saneerattu käyttövesiputkia Suomessa jo useissa kohteissa.

Ennen vanhaan käyttövesiputkiston liitosjuotoksissa käytettiin sinkkikadolta suojaamattomia juotosmateriaaleja. Sinkkikato saattaa aiheuttaa edetessään liitosten heikkenemistä, johon pinnoitusmenetelmistä ei ole apua.

 

Erilaisia sujutusmenetelmiä

Pinnoitus
SUJUTETTUA putkea.
Sujutuksessa vanhan putken sisäpuolelle saadaan uusi ja kantava putkirakenne. Kuvassa etualalla huopaputki, joka kyllästetään hartsilla tai epoksilla ennen sujuttamista viemäriin.
Aarsleff-sujutusputki

Menetelmä: muovipintainen ja elastinen polyesterihuopa (sukkasujutusmenetelmä) sujutetaan putken sisälle ja kovetetaan aika-tai lämpöreaktiolla kovettuvilla hartseilla.

Käyttökohteet: pääasiassa pysty- ja pohjaviemäreiden sekä rakennusten ulkopuolisten viemäreiden, kooltaan 100-350 mm, sujutus. Menetelmällä on korjattu putkistoja 1970- luvulta lähtien

Edustaja Suomessa: Aarsleff Oy, www.aarsleff.fi

Esimerkki Aarsleff-sujutusputkimenetelmän työvaiheista talon pohjaviemärin saneerauksessa:

1. vaihe
Pohjaviemärin sijaintitarkistus ja kunnon selvitys videokameralla.

2. vaihe
Vanhan viemärin rassaaminen mekaanisesti ja puhdistaminen painepesulla.

3. vaihe
Tarvittava lattian avaaminen ja kaivantojen teko. Jotta sujutustyö ja sivuhaarojen auki poraaminen saadaan suoritettua, putkihaaroitus tai suoraa putkiosuutta on kaivettava esille noin metrin verran.
Pihaviemäri otetaan esille kaivamalla kuoppa tai hoitamalla työ pihakaivosta käsin.

4. vaihe
Pohjaviemärin sujuttaminen. Sujuttamisessa hartsilla kyllästetty huopasukka asennetaan paikalleen paineilmalla ja kovetetaan höyryttämällä putkea sisältäpäin 3-4 tuntia. Kovettamisen jälkeen suoritetaan runkolinjan haaroituskohtien poraaminen auki robottiporalla.

5. vaihe
Haaroituskohtien vahvistaminen sujutettavalla haarayhteellä, joka takaa liitoksen kestävyyden ja tasaisen epoksipinnan jatkumisen yhtenäisenä erikseen sujutettavaan sivuhaaraan.

6. vaihe
Pääviemäriltä lähtevien sivuhaarojen sujuttaminen.

7. vaihe
Avattujen putkihaaroitusten tai linjankohtien kytkeminen takaisin sekä viemärien kuvaaminen.

8. vaihe
Kaivantojen täyttö ja lattian valutyöt.

Sujutustyön aikana talon viemärit ovat käyttökiellossa. Remontin kesto, eli käyttökieltopäivien yhteenlaskettu määrä huoneistoissa, on noin viikko huoneistoa kohden.

Kommentit:
Aarsleff Oy on pisimpään Suomessa toiminut ns. ”NoDig”-menetelmillä putkistoja saneeraava yritys. Perinteisesti Aarsleff Oy tunnetaan suurempien teollisuuskohteiden ja kaupunkien viemäri -ja vesijohtoverkostojen remontoijana, mutta myös kiinteistöjen sisäpuolisten viemäreiden sujutuksia yritys on tehnyt Suomessa jo vuodesta 1997 alkaen.

Sujuttamisessa putkea ei pinnoiteta, vaan tehdään kokonaan uusi putki entisen sisäpuolelle. Kun paikalleen sujutettu putki on kovettunut, se ei ole enää riippuvainen vanhasta putkesta. Sen sijaan uusi sujutusputki ei ruostu ja kestää sekä sisäistä kulutusta että myös ulkopuolelta tulevaa painetta.

Menetelmän rajoituksina ovat esim. jyrkkä mutka, joka estää haaroituksen sujuttamisen tai runkolinjassa on haaroja niin paljon ja tiheästi peräkkäin, että paikka kannattaa kaivaa esille ja korjata perinteisesti.

Sujuttamista on perinteisesti käytetty kellarien vaakaviemäreiden sekä pihaviemäreiden saneerauksessa, mutta menetelmä soveltuu myös talon pystyviemäreihin. Näin vaihtoehtomenetelmien mahdollisuuksia saadaan edelleen laajennettua, sillä sujuttaminen soveltuu pinnoittamista paremmin huonokuntoisempienkin pystyputkilinjojen kunnostamiseen.

Menetelmällä on silti rajoituksensa, koska pystyviemärien sujuttamisessa vanhan viemärilinjan on oltava halkaisijaltaan vähintään 100 mm ja suora, sillä linjan haaroitukset porataan auki jäykällä tankoporalla linjan yläpäästä.


Sujutus
SUJUTTAMINEN ei välttämättä onnistu mutkaisissa, paljon haaroituksia sisältävissä tai rikkoutuneissa putkilinjoissa, niinpä kohta on kaivettava esiin ja vaihdettava

 

Omega-Liner- muotoputkisujutus

Menetelmä: Omega-Liner-putki sujutetaan muotoon puristettuna tarkastuskaivon kautta viemäriin. Sujutettu putki pyöristetään paineen ja lämmön avulla, jolloin se painautuu tiiviisti vanhan putken sisäpintaa vasten.

Muotoputkisujutus soveltuu pihaviemäreihin ja pystysadevesiviemäreidenkin saneeraukseen sekä talon sisällä kulkeviin kellariviemäreihin. Menetelmän laajennus pystyviemäreiden saneeraukseen on kehitteillä.

Putkien kokovalikoima käsittää 11 putkikokoa 70 mm:stä aina 450 mm:iin saakka.

Omega-Liner-menetelmää Suomessa edustaa NRG Nordic Renovation Group Oy, www.nrgroup.fi

Kommentit:

Omega-Liner on Nordic Renovation Group Oy:n tuote sujuttamalla tapahtuvaan putkisaneeraukseen. Putket OmegaLiner -menetelmään valmistaa Uponor, jonka valmistusprosessi toteutetaan ISO 9001 ja ISO 14001 -laatujärjestelmien mukaisesti sekä EN-standardit huomioiden.

Menetelmän käyttökohteet ovat aika samanlaisia kuin sukkasujutusmenetelmiä edustavilla toimijoilla.

Omega-Liner-putken idea on patentoitu putkirakenne, joka on tehtaalla valmistusprosessissa litistetty ja asennettu kelalle, joka lämmitetään työmaalla erillisessä ”saunassa” 50-60-asteiseksi ja viedään vetämällä korjattavaan viemäriin. Paikallaan putkea lämmitetään höyryllä, jolloin putken alkuperäinen muotomuisti kovettaa putken pyöreäksi ja tiiviisti vanhaa putkea vasten.

Omega-Linerin edustajan mukaan muotoputkella saavutetaan riittävä rengasjäykkyys pienemmällä seinämävahvuudella kuin sukkasujutuksella, jolloin myös putken läpimitta säilyy suurempana. Koska Omega-Liner valmistetaan tehtaalla putkeksi muoviputkistandardien mukaisesti, tekniset ominaisuudet ovat täysin verrattavissa uuteen putkeen.

Rakennusten pystyviemärien saneeraamiseen Omega-Liner-putkella ollaan kehittämässä tekniikkaa, jossa 100 mm:n viemäriputken haaroitukset voitaisiin avata robottiporalla, sukkasujutusmenetelmien tapaan. Vielä toistaiseksi haaroituskohdat on avattava ja vaihdettava uusiin.

Vesijohtojen sujuttamiseen NRG:llä on myös vaihtoehtoja, mutta niillä voidaan saneerata vain ns. tonttivesijohtoja, joten menetelmät eivät sovellu rakennuksen sisällä kulkevien käyttövesiputkien saneeraamiseen.


 

Brawoliner

Menetelmä: Saksassa kehitetty Brawoliner-sukkasujutus on käyttökelpoinen alkaen 70 mm:n pohja-, tontti- ja sadevesiviemäreille. Menetelmä on käyttökelpoinen myös mutkaisille viemäriosuuksille. Ideana on kyllästää sujutussukka hartsilla ja sujuttaa se vanhan putken sisäpuolelle. Suomessa Brawoliner-sujutuksia tekee Suomen Putkistopalvelu, EW-Linerin aliurakoitsijana.