Asumisoikeusasuntoja omistava Asuntosäätiö kehittää uutta korjausrakentamisen mallia, jossa pyritään lyhentämään peruskorjauksen huoneistokohtaista kestoa kolmesta viikosta kahteen viikkoon.

Asuntosäätiön käynnistämässä kehityshankkeessa kehitetään korjausrakentamiseen toteutusmallia tahtituotannon periaattein. Tavoitteena on toteuttaa korjaustyöt tarkasti organisoiduissa ja aikataulutetuissa työjonoissa.

Asuntosäätiön omistuksessa on paljon 1990-luvulla valmistuneita asumisoikeusasuntoja, jotka ovat tulleet peruskorjausikään. 131 asuntoa aiotaan remontoida siten, että asukkailla on mahdollisuus asua kodissaan remontin ajan mahdollisimman vähin häiriöin.

Kehityshankkeen myötä uudella toteutusmallilla pyritään lyhentämään asuntokohtaisen remontin läpimenoaikaa kolmesta viikosta jopa kahteen viikkoon. Tavoitteena on, että asunto voidaan luovuttaa asukkaan käyttöön virheettömänä.

”Tavoitteenamme on toteuttaa mittavat remontit asumisoikeusasunnoissamme vuosien 2020–2030 aikana. Aikataulu remonteissa on erittäin tiukka, joten meillä on todellinen tarve uudelle, tehokkaalle toteutusmallille”, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Peruskorjauksen aloitus ensi vuonna

Kehityshanke toteutetaan allianssimallilla, jonka muodostavat Asuntosäätiö, hankkeen pääurakoitsija Renevo sekä tahtituotannon ja logistiikan kehittämisestä vastaava Carinafour. Hankkeen toteutusmuodon konsulttina on toiminut Vison.

Pilottikohteina toimivat Asuntosäätiön neljä kerrostalokohdetta, joista kolme sijaitsee Espoossa ja yksi Helsingissä. Korjauskohteiden suunnittelutyöt on pääosin tehty ja korjaustöissä käytettävät materiaalivaihtoehdot valittu. Ensimmäisen kohteen korjaustyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2022.

Hankkeen alustava laajuus on 131 asuntoa ja sen kustannusarvio on noin 7,25 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskesto on noin kaksi vuotta.

Lue lisää:

Kosteuden riskitekijät näkyvät rakennustyömailla ja korjausrakentamisessa