Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes muistuttaa valppauteen ja vastuuseen puutarhan kasvinsuojeluaineiden käytössä. Ruiskuttaessa myrkkyjä ei saa joutua naapurin pihaan, puutarhaan eikä kaivoihin.

Tukes saa nyt paljon kyselyjä kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuudesta, kun ruiskutuskausi on käynnissä. Kyselijät ovat erityisesti huolestuneita siitä, miten viereisellä pellolla tehty ruiskutus vaikuttaa ihmisten ja lemmikkien turvallisuuteen, juomaveteen kaivoissa sekä oman pihan ja puutarhan syötäviin kasveihin.

Ohjeet ovat selkeät: lukekaa valmisteiden käyttöohjeet ja käyttäkää levityksessä tuulikulkeumaa alentavia suuttimia, niin kemikaalit leviävät mahdollisimman vähän tuulen mukana.

Ruiskuttajan vastuulla on, että kasvinsuojeluainetta ei joudu naapurin pihaan, puutarhaan eikä kaivoihin. Kasvinsuojeluaineen leviämistä naapurin puolelle voi ehkäistä, kun käyttää tuulikulkeumaa alentavia suuttimia. Ruiskutustyössä tulee aina ottaa huomioon tuuliolosuhteet ja muut paikalliset olot.

Näin huomioit naapuruston

Kasvinsuojeluaineen käytöstä ei saa aiheutua riskiä sivulliselle, kuten naapuruston asukkaille ja ohikulkijoille. Tukes tekee valmisteille terveysriskien arvioinnin, jolla on tärkeä rooli naapureiden ja muiden sivullisten suojelussa kasvinsuojeluaineiden mahdollisilta haitoilta. Sivullisen riski altistua kasvinsuojeluaineelle ruiskutuksen aikana arvioidaan aina ennen valmisteen hyväksymistä. Vain sellaiset valmisteet hyväksytään käyttöön, joiden käytöstä ei aiheudu riskiä sivullisille.

Jotta ruiskuttaja voi suojella juomavettä mahdollisimman hyvin kasvinsuojeluaineilta, hänen pitää selvittää, sijaitseeko pellolla tai sen läheisyydessä talousvesikaivoja. Kasvinsuojeluaineissa on valmisteita, joilla on riski kulkeutua pohjavesiin. Näille valmisteille on annettu pohjavesirajoitus. Niitä ei saa käyttää 30–100 metriä lähempänä talousvesikaivoja eikä pohjavesialueilla. Muille kasvinsuojeluaineille ei ole asetettu metrimääräistä suojaetäisyyttä kaivoihin, mutta vältä myös niiden ruiskuttamista juomavesikaivojen välittömässä läheisyydessä.

Jotkut kasvinsuojeluaineet voivat kulkeutua tuulen mukana naapuriin ja vioittaa piha- ja puutarhakasveja. Näiden valmisteiden myyntipäällyksessä on suositus, jossa on kerrottu suojaetäisyydet ruiskutettavan alueen ulkopuolisten viljely- ja luonnonkasvien suojelemiseksi. Suosituksessa annettuja suojaetäisyyksiä kannattaa noudattaa erityisesti naapureiden pihojen ja kasvimaiden läheisyydessä.

Kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain myyntipäällyksessä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi pitää noudattaa myyntipäällyksen valmistekohtaisia käyttömääriä ja käytön rajoituksia, joita ovat muun muassa, vesistörajoitus, pohjavesirajoitus, peräkkäisen käytön rajoitus, ohjeet pölyttäjien suojeluun ja ohjeet kasvinsuojeluainejätteiden käsittelyyn.

Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Hyväksytyt kasvinsuojeluaineet löydät Tukesin verkkosivuilta.