Pieleen mennyt putkiremontti

Asukkaat olivat voimattomia, kun yhtiön isännöitsijä, suunnittelija-valvoja ja hallitus hyväksyivät kelvottoman putkistosaneerauksen.

Helsinkiläinen, 1950-luvulla valmistunut, 46-huoneistoinen kerrostaloyhtiö päätti teettää mittavan vesi- ja viemärijohtojen sekä kylpyhuoneiden uusimisremontin vuosina 2002–2004. Tavoitteena oli päästä putkistohuolista ainakin 50 vuodeksi.

Yhtiö palkkasi suuren ja kokeneen insinööritoimiston suunnittelemaan ja valvomaan remontin. Suunnittelijan suosituksesta se palkkasi halvimman tarjouksen tehneen, kokeneeksi ja hyvää työtä tekeväksi mainostetun urakoitsijan remontin toteuttajaksi.

Yksiselitteisenä lähtökohtana yhtiöllä suunnittelusta sovittaessa oli, että vastuu suunnitelmien asianmukaisuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta jo urakkatarjousvaiheessa oli suunnittelijalla. Kun rakennuttajan valvonnasta sovittiin saman suunnittelu- ja konsulttitoimiston kanssa, pidettiin selvänä, että kalliin työn tulos on sitä vastaanotettaessa moitteeton ja valmistuu urakka-ajassa.

Vasta lähes kolmen vuoden kuluttua urakka-ajan päättymisestä yhtiölle on selvinnyt, että urakoitsija muutti tarjouksen hyväksymisen jälkeen putkien asennustapaa ja materiaalia. Olennaisista muutoksista ei ole laadittu mitään uusia suunnitelmia eikä muutoksia tehty työselitykseenkään.

Valvoja ja taloyhtiön ammatti-isännöitsijä ottivat työn vastaan ainoastaan pienin huomautuksin urakan sovittuna valmistumispäivänä, vaikka se oli rakennusteknisesti pahasti kesken ja monin osin kokonaan tekemättä. Vastaanottotarkastuksessa sovittiin kahden vuoden takuuajan alkavan, vaikka urakka oli keskeneräinen ja urakkatöitä tehtiin vielä liki vuosi tämän jälkeenkin.

Asennustyö oli ala-arvoista ja määräysten vastaista. Urakoitsijan menettelyistä seurasi mm., että kylpyhuoneiden lattiat nousivat paikoitellen yli 15 cm, äänieristykset kattojen alaslaskuissa jäivät tekemättä ja läpiviennit eri kerrosten välillä tehtiin palomääräysten vastaisesti.

Valvoja esiintyi korjausaikana vakuuttavasti ja luottamusta herättävästi. Kun jotkut asukkaat valittivat korjausaikana epämääräisestä työstä ja vaativat puuttumaan asiaan, vakuutti valvoja, että urakka sujuu täysin normaalilla tavalla. Hän edellytti, että urakoitsijalle pitää antaa työrauha.

Urakoitsijan työntekijät kävivät kesken urakan mm. vedeneristyskursseilla, kun osakkaat vaativat parempaa työnjälkeä.

Remonttia ei tehty tarjouksen ja urakkasopimuksen mukaisesti. Työtapa ja rakenneratkaisut erosivat urakkasopimuksesta sekä lupakuvista.

Taloyhtiö on joutunut selvittämään urakoitsijan työn virheellisyyttä lukuisilla asiantuntijoilla.

Taloyhtiön kiinteistövakuutusyhtiö on ilmoittanut, että vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jos vahinko taloyhtiössä aiheutuu urakkasuorituksessa tehtyjen töiden virheellisyydestä, rakennusmääräysten vastaisesta rakentamisesta tai muusta vastaavasta virheestä.

Yhtiössä asuu paljon eläkeläisiä. Millä remontti huomattavine purkukuluineen maksetaan uudelleen ja kuka kaiken tämän maksaa? Talossa ei voi asua korjausten aikana. Mihin asukkaat voivat muuttaa?

Taloyhtiö vaatii Helsingin käräjäoikeudessa nostamassaan kanteessa vastuuvelvollisia taloudellisesti vastaamaan aiheuttamistaan mittavista vahingoista.

Lue asiasta lisää TM Rakennusmaailman numerosta 3/2008.