Puun pienpoltto on suurin pienhiukkasten ja mustan hiilen päästöjen aiheuttaja Suomessa, ilmenee uudesta väitöstutkimuksesta.

Suomen ympäristökeskuksen tutkija Mikko Savolahti on väitöstyössään tutkinut pienpolton aiuheuttamia päästöjä sekä sen vaikutusta ilmastonmuutokseen. Väitöstyön mukaan pienpoltto aiheuttaa Suomessa vuosittain 200 ennenaikaista kuolemaa sekä lisäksi kiihdyttää osaltaan ilmastonmuutosta. Savolahti väittelee Aalto-yliopistossa perjantaina 6.3.

Puun pienpoltto mielletään usein talojen ekologiseksi lämmitysmuodoksi.

”Muilla sektoreilla ilmansaasteiden päästöjä on onnistuttu vähentämään tehokkaasti lainsäädännöllä. Siksi puun pienpoltto on noussut merkittävimmäksi hiukkasmaisten päästöjen lähteeksi. Viime vuosikymmeninä puunpolton suosio on vielä entisestään kasavanut. Tilanne on sama monissa Euroopan maissa”, kertoo Mikko Savolahti.

Päästöarvoille on kysyntää

Savolahden tutkimuksessa pientalon lämmittäminen varaavalla takalla tai pelleteillä osoittautui 25 vuoden aikana selkeästi kaukolämpöä, sähkölämmitystä ja maalämpöä huonommaksi vaihtoehdoksi ilmaston kannalta, kun huomioitiin kaikki ilmastoon vaikuttavat päästöt.

Väitöstyön tuloksia voidaan sellaisenaan hyödyntää sekä kansallisen että alueellisen tason ympäristöpolitiikassa.

”Suomessa päästöjen arviointimenetelmiä on kehitetty pitkään, ja laskennan tarkkuus on kansainvälisesti huippuluokkaa. Hiljattain raportointivelvollisuuksiin lisättiin myös musta hiili, jonka päästöjen laskemiseen meillä on panostettu jo vuosia”, kertoo Mikko Savolahti.

Kansainväliset sopimukset ilmansaastepäästöjen vähentämiseksi pohjautuvat päästölaskelmien pohjalta tehtyihin mallinnuksiin. Niiden perusteella jäsenmaille jaetaan erilliset päästövähennysvelvoitteet tai -tavoitteet.