Pienpuhdistamovertailun lopputulema:

OVAT MAINETTAAN PAREMPIA

ppvertailu

Pienpuhdistamovertailumme on saatettu päätökseen ja tulokset ovat selvillä. Vaikka testi ei sujunut ongelmitta, on helpotus todeta, että puhdistamot ovat mainettaan parempia. Pienpuhdistamo onkin aivan kelpo vaihtoehto omakotitalon jätevesien puhdistamiseksi. Jätevesiasetuksen uudistuminen on yksi syy siihen.

Melkein kaksi vuotta sitten käynnistimme omakotikäyttöön tarkoitettujen biologis-kemiallisten pienpuhdistamoiden vertailutestin. Neljäs elokuuta tänä vuonna otimme viimeiset puhdistustuloksia mittaavat näytteet, minkä jälkeen aloitimme vertailun alasajon.

Samaan aikaan toisaalla MTT:n tutkija Ilkka Sipilä oli jo ryhtynyt koostamaan yhteenvetoa lähes kahden vuoden aikana kertyneestä, todella mittavasta tutkimusaineistosta. Kertynyt faktatieto on luettavissa TM Rakennusmaailma -lehden sivuilta 32–42.

TM Rakennusmaailma lähti toteuttamaan puhdistamovertailua suorastaan yleisön pyynnöstä. Jo vuosia ennen vertailun käynnistämistä oli kentältä kuulunut tarinoita siitä, että kalliit pienpuhdistamot eivät toimineet kunnolla. Porvoonjoen vesi- ja ilmansuojeluyhdistys teki jo vuonna 2007 laajan kenttätutkimuksen, jossa havaittiin, että yli kolmestakymmenestä tutkitusta puhdistamosta alle puolet täytti jätevesiasetuksen vaatimukset puhdistustehon suhteen.

Mekin jouduimme vertailumme ensimmäisessä väliraportissa moittimaan laitteita riittämättömästä puhdistustehosta. Tämä siksi, että ensimmäisen puolen vuoden käytön jälkeen vain yksi kahdeksasta puhdistamosta oli edes hetkittäin kyennyt täyttämään asetuksen vaatimukset.

Kansan tyytymättömyys kohtuuttomaan lainsäädäntöön aiheutti vuosi sitten syksyllä niin suuren vastalausemyrskyn, että eduskunnassakin ymmärrettiin, että asetukselle oli tehtävä jotakin ennen kevään eduskuntavaaleja. Niinpä asetus revittiin auki ja säädettiin uusi, joka oli paremmin harkittu ja muotoiltu.

Maaliskuussa 2011 voimaan astunut uusi asetus teki kerralla pienpuhdistamoista toimivan ja laillisen tavan käsitellä yksityistalouden jätevesiä. Paitsi että päästörajoja on lievennetty normaaleilla alueilla, puhdistusjärjestelmän teho ja laillisuus määritellään suunnitteluvaiheessa. Järjestelmän toimintaa ei näin ollen normaalisti tarvitse valvoa analysoimalla jätevesinäytteitä. Eikä kiinteistönomistajan enää tarvitse elää siinä pelossa, että hänen käyttämänsä, jätevesisuunnittelijan suosittelema ja kunnan ympäristötoimen hyväksymä puhdistusjärjestelmä voisi saattaa hänet vaikeuksiin, kuten edellisen asetuksen vallitessa joillekin ehti jo käydä.

Mitä olemme oppineet?

Nykyisen jätevesiasetuksen puitteissa pienpuhdistamo on monissa kohteissa jopa parempi vaihtoehto kuin maaperäkäsittely. Puhdistamot ovat toki erilaisia, ja jotkut vaativat enemmän huomiota kuin toiset, mutta useimmilla pääsee hyväksyttävään tulokseen, jos vähänkin viitsii nähdä vaivaa.

On todettava, etteivät kaikki laitteet suinkaan toimineet ongelmitta. Yllättävän paljon oli murheita laitteistojen ohjauslogiikan kanssa, ja usean puhdistamon koko ohjelma joko vaihdettiin tai ainakin päivitettiin testin aikana. Jonkin verran oli myös laitehäiriöitä. Vaikka ilmastimille luvataan jopa kuuden vuoden käyttöikä ennen vaihtoa, jouduttiin kahteen puhdistamoon vaihtamaan ilmastimia tukkeutumisen tai vuotamisen vuoksi.

Haja-asutusalueiden asukkaiden on kuitenkin jätevesilleen tehtävä jotakin ennen pitkää. Ylimenoajan takaraja 15.3.2016 lähestyy, eikä asetus enää muutu ainakaan lievemmäksi. Tällä hetkellä jätevesialalla vallitsee ostajan markkinat. Nyt on toki talvi vastassa, mutta asiaa kannattaa pitää vireillä ja ryhtyä toimeen, kun tilaisuus tarjoutuu. Näillä reunaehdoilla oma pienpuhdistamo on aivan kelpo vaihtoehto, jos vesi-wc:tä pidetään elinehtona.

Lue vertailustamme tarkemmin TM Rakennusmaailman numerosta 9/11, joka ilmestyi 19.10.