Pienpuhdistamovertailun väliraportti

• Ecolator 5
• Jita Kemik
• Goodwell AG 1
• Green Rock Iisi
• KWH WehoPuts 5
• Labko Biokem 6
• Uponor Clean 1
• WatMan Bio 1

Mies sinisessä haalarissa tarkastaa pienpuhdistamoa

Joko tulee puhdasta?

Vertailussamme olevat kahdeksan pienpuhdistamoa eivät talven pakkasissa toimineet riittävän hyvin täyttääkseen jätevesiasetuksen vaatimukset. Kesä ja syksy ovat toki toistaiseksi sujuneet paremmin, mutta ongelmia on edelleen. Laitteiden toiminta vaihtelee varsin paljon. Välillä asetuksen raja-arvot täyttyvät ja ylittyvät, välillä niistä jäädään hyvin kauas.

Viime talvi ja kevät olivat testimme pienpuhdistamoille kovaa aikaa. Kova pakkanen jäähdytti jätevedet kylmiksi, mikä vaikeutti puhdistamoiden toimintaa. Niinpä ensimmäisen tarkkailujakson aikana vain yksi vertailun puhdistamoista, Labko Biokem, kykeni edes ajoittain täyttämään jätevesiasetuksen vaatimuksia.

Kevään lämmittäessä vesiä tulokset lähtivät nopeasti paranemaan. Varsinkin talviaikana lähes olematon typenpoisto lähti käyntiin useimmissa puhdistamoissa. Yleinen havainto kesäkäytöstä on myös se, että panospuhdistamoiden lietetyhjennysväli harveni. Lämpimämmässä vedessä biologinen aktiviteetti kasvaa, joten puhdistamot ehtivät tehokkaammin hajottaa ja mineralisoida lietettä. Tämän huomasi erityisesti niistä puhdistamoista, joissa ei ole erillistä varastosäiliötä ja joiden lietemäärä siksi tuppaa kasvamaan.

Varsinkin Labko Biokem, josta talvella joutui tyhjentämään lietettä kahden kuukauden välein, on onnistunut pitämään aktiivilietteensä liki samanlaisena pitkin kesää ja syksyä. Ecolatorin lietemäärän suhteen on vaikea sanoa mitään varmasti, koska se tyhjennettiin kokonaan syyskuun alussa valmistajan suorittaman peruskorjauksen yhteydessä. Laitteeseen vaihdettiin suurin osa sisuskaluista ja ohjelmakin meni uusiksi, joten Ecolator on nyt kokonaan uudesti syntynyt.

Lietetyhjennysten harvenemiseen vaikutti toki myös se, että pienensimme syöttömäärän kuudestasadasta litrasta noin viiteensataan litraan vuorokaudessa. Tämä siksi, että kuudensadan litran syötöllä orgaanisen aineksen määrä usein jopa ylitti viiden henkilön laskennallisen kuorman, ja kuorma vaikutti kesäolosuhteissa olevan liiallinen usealle puhdistamolle.

Yksikään puhdistamo ei ole tarjonnut katkeamatonta sarjaa tuloksia, jotka täyttäisivät jätevesiasetuksen ravinnerajat. Asetus on kirjoitettu niin, että se edellyttää ravinnerajojen täyttyvän aina, eikä poikkeuksia suvaita. Olisi varsin uskaliasta suositella yhtäkään vertailun puhdistamoista kenellekään, joka hankkii laitteen täyttääkseen jätevesiasetuksen vaatimukset.

Mutta jos kuitenkin eläisimme toivossa, että järki voittaa ja että typerästi muotoiltu asetus vielä muuttuu, voisi vertailulaitteissa olla paljonkin hyvää.

Lue vertailumme kesäajan tuloksista yksityiskohtaisemmin TM Rakennusmaailman numerosta 8/10, joka ilmestyi 17.11.