Pientaloteollisuuden jäsenyritykset toimittivat viime vuonna kuluttajille ja projekteihin 2 804 talotoimitusta. 

Pientaloja toimitettiin vuonna 2019 5,3 % vähemmän kuin edellisvuotena. Euromäärät kuitenkin nousivat, kun toimitusten yhteenlaskettu arvo kasvoi 13,9 %. Se kertoo laajempien toimitussisältöjen suosion kasvusta.

”Päättynyt vuosikymmen oli muutosten aikaa pientaloteollisuudessa.  Omakotirakentamisen aloitusmäärät laskivat ja rakentamisen painopiste siirtyi yhä syvemmälle kasvukeskuksiin”, kertoo Pientaloteollisuuden hallituksen puheenjohtaja Jari Malkamäki.

Vuosi lähti hyvin liikkeelle

Odotukset alkaneesta vuodesta ovat pientaloteollisuudessa positiiviset. PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu tilauskanta oli vuoden vaihteessa 16 % suurempi kuin vuotta aiemmin.

”Vuosi 2020 käynnistyy mielenkiintoisilla hankkeilla: muunmuassa rakennusten hiilijalanjäljen laskentamenetelmää pilotoidaan ja Tuusulan asuntomessut esittelee kaupunkimaista pientaloasumista”, Malkamäki jatkaa.

Malkamäki myös muistuttaa, että yksi asia ei ole muuttunut: suomalaisten toive on edelleen asua omakotitalossa, pientalovaltaisella alueella.

Valmisosatalojen osuus kaikista OKT-aloituksista on noin 70−75 %. PTT:n jäsenyritysten osuus valmisosatalomarkkinoista on noin 50 %.