Viime päivien voimakkaat lumisateet ovat kasvattaneet lumikuormaa Etelä-Suomessa. Pientalojen katoille ei kuitenkaan ole tarvetta mennä.

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittavat isojen hallien kattojen lumikuormariskeistä. Hallien piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa noin 100 kiloon neliömetrillä.

Maaston lumikuorma on Etelä-Suomessa tavanomaista suurempi eli 80-100 kg/m2, ja paikoin 100 kg/m2:n raja on jo ylitetty. Keski-Suomessa lumikuorma on tavanomainen eli 50-80 kg/m2, ja pohjoisemmassa se on alle tavanomaisen eli 90-120 kg/m2. Lumikuorma ei juuri lisäänny lähipäivinä ja viikonlopun aikana

Pien- ja kerrostalojen katot kestävät

SYKE ja Tukes muistuttavat, että omakoti-, pari- ja rivitalot sekä kerrostalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta.

Kiinteistön omistajien tulee kuitenkin varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä ihmisten päälle. Pien- ja kerrostalojen katoille ei ole syytä mennä ilman kunnollisia turvavarusteita, jotta ei vaaranna omaa eikä sivullisten turvallisuutta.