Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n toukokuussa 2019 aloittama pientalojen monilokerokokeilu vähensi reilun vuoden aikana sekajätteen määrää ja lisäsi lajittelua. Onnistunutta kokeilua jatkevaan kevääseen 2022.

HSY aloitti pientalojen monilokeroisen jäteastian kokeilun toukokuussa 2019 noin tuhannella pienkiinteistöllä pääkaupunkiseudulla. Kokeilu toi pientaloasukkaalle kätevän kierrätyspisteen omaan kotipihaan. Pientalon monilokeroastiassa on omat lokerot neljälle eri jätelajille: muovipakkauksille, biojätteelle, pienmetallille ja sekajätteelle.

Sekajätteen määrä väheni 66 prosenttia

Pientalojen monilokerokokeilu on ollut menestys. Se on lisännyt lajittelua ja vähentänyt jätteen määrää. Kokeilun osallistujien keskimäärin tuottaman sekajätteen määrä on vähentynyt 66 prosenttia ja kokonaisjätteen määrä 22 % verrattuna kokeilua edeltäneeseen aikaan. Kokeilussa mukana olleet kertovat lajittelevansa erityisesti biojätettä ja muovipakkauksia merkittävästi aiempaa aktiivisemmin.

”Tulokset osoittavat, että kokeilun osallistujat eivät ainoastaan lajittele jätteitään aiempaa enemmän, vaan kiinnittävät lisääntyneen lajittelun myötä huomiota myös tuottamansa jätteen määrään. On hienoa, että saamme palvelujamme kehittämällä aikaan näin merkittävän muutoksen”, kertoo käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Kokeilu saa jatkoaikaa

Alun perin kaksivuotiseksi määriteltyä kokeilua jatketaan nyt vuodella toukokuusta 2021 kevääseen 2022. Kokeilun osallistujista 99,7 prosenttia kertoi haluavansa jatkaa pientalon monilokeropalvelua. Mukaan otetaan lisäksi enintään 700 uutta kiinteistöä samoilta tai lähialueilta.

Kokeilun kiinteistöt valitaan mahdollisimman tiiviiltä alueelta, jotta jätteiden kerääminen on ystävällisempää niin lompakolle kuin ympäristöllekin. HSY on lähettänyt kirjeen niille asiakkailleen, joilla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan kokeilun jatkoon.

Jäteastian tyhjentää tarkoitukseen suunniteltu monilokeroinen jäteauto. Astian kaikki lokerot tyhjennetään samalla kertaa jäteauton vastaaviin lokeroihin, jolloin ne pysyvät erillään ja raaka-aine saadaan kiertoon teollisuudelle.

HSY on lanseeraamassa alueellaan monilokeroisen jäteastian myös 5–9 asunnon kiinteistöille keväällä 2021. Tähän monilokeroastiaan kerätään vain pakkausjätteitä ja pienmetallia.