Pientalon lämmitysremontti ja uuden lämmitysjärjestelmän valitseminen on yksi kodin isoimmista päätöksistä. Sen suunnittelussa kannattaa kartoittaa huolellisesti vaihtoehdot ja omat tarpeet.

Lämmitysremontti on ajankohtainen yhä useammassa suomalaisessa omakotitalossa. Vanha järjestelmä on usein kallis energiasyöppö, ja vesikiertoisissa patteriputkistoissa vuodet lisäävät myös vesivahingon riskiä. Energiankulutuksen tehostuminen remontin jälkeen näkyy suoraan lämmityskustannuksissa. Noin 67 prosenttia suomalaistalojen energiankulutuksesta aiheutuu lämmityksestä.

Energiatehokkuus on otettava huomioon rakentamisessa ja remontoinnissa entistäkin vahvemmin, kun rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) astui voimaan kokonaisuudessaan tänä vuonna. Muutoksen tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja hillitä sitä kautta ilmastonmuutosta.

Lämmitysremontti kannattaa suunnitella aina tehdä yhdessä ammattilaisen kanssa. Ammattilainen osaa laskea päätösten tueksi realistisen kustannusarvion.

5 vinkkiä, joilla lämmitysremontti onnistuu

1. Hae tukea pientalon energiaremonttiin

ELY-keskus myöntää pientaloille öljylämmityksestä luopumiseen avustusta joko 2 500 tai 4 000 euroa. Täyden 4 000 euron tuen saa, jos öljylämmitys vaihdetaan kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla. ARA puolestaan myöntää asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin enimmillään jopa 6 000 euroa, kun rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle.

Tukien vaihtoehtona lämmitysremonttiin voi hyödyntää kotitalousvähennystä, jota voi saada yhdessä puolison kanssa 4 500 euroa. Ensi vuoden alusta öljylämmityksestä luopumista tuetaan korottamalla sen osalta kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2 250 eurosta 3 500 euroon. Puolison kanssa vähennystä voi siis saada yhteensä 7 000 euroa. Muutos on väliaikainen ja se on voimassa 2022–2027.

2. Lämmitysjärjestelmä on aina kokonaisuus

Kodin lämmitysjärjestelmää on aina mietittävä kokonaisuutena, ei vain yksittäisenä laitehankintana. Kun lämmitysmuoto vaihdetaan nykyaikaiseen matalaenergiajärjestelmään, on tärkeää varmistaa myös muun lämmitysverkon osien kunto ja toiminta samalla kertaa. Jos esimerkiksi öljylämmityksestä vaihdetaan maalämpöön, on samalla tarkistettava, onko nykyisten pattereiden lämmitysteho enää riittävä. Entä millaisessa kunnossa ovat lämmitysverkoston putkisto sekä patteritermostaatit ja -venttiilit?

3. Remonttikartoituksen saa usein veloituksetta

Pientalon lämmitysremontin suunnittelussa kannattaa käyttää apuna ammattilaista. Lämmitysremontteja tekevät yritykset tarjoavat useimmiten veloituksettoman remonttikartoituksen, joka ei vielä sido asiakasta mihinkään. Kartoituksen avulla voidaan tarkasti määritellä, mitä remontissa olisi tarpeellista tehdä eri laitteiden ja järjestelmien osalta. Kartoituksen perusteella urakoitsija pystyy myös antamaan täsmällisen tarjouksen.

4. Älyratkaisut nostavat energiatehokkuutta entisestään

Älykkäillä taloautomaatiojärjestelmillä kodin eri toimintoja, kuten lämpötilaa tai valaistusta, voidaan helposti seurata, ohjata ja optimoida yhä tehokkaammiksi. Kodin lämpötila voidaan esimerkiksi säätää pidempään poissa ollessa alhaisemmaksi ja ennen kotiinpaluuta nostaa etäyhteydellä takaisin normaaliksi. Älyratkaisujen säästöpotentiaali perustuu talotekniikasta kerättyyn tietoon, jonka pohjalta energiankulutusta on helppo ohjata haluttuun suuntaan ja välttää esimerkiksi tilojen liikalämmittäminen. Älykkään teknologian lisääminen rakennuksissa on myös yksi keino saavuttaa tänä vuonna voimaan astuneen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tavoitteet.

5. Säätölaitteiden päivityskin saattaa riittää

Aina täysremontti ei ole tarpeen – jo lämmitysjärjestelmän säätölaitteiden päivitys voi tuoda merkittäviä säästöjä energiankulutukseen. Esimerkiksi patteritermostaattien ja -venttiilien vaihdolla lämmitysenergian kulutusta voidaan vähentää jopa 15–20 prosenttia. Vesikiertoisten lattialämmitysjärjestelmien älykkäät säätöominaisuudet ovat nykyisin saatavilla myös vesikiertoisiin patterijärjestelmiin. Se tuo mahdollisuuden huonekohtaiseen lämmönsäätöön sekä järjestelmän etäohjaukseen. Jo yhden asteen alennus huonelämpötilassa merkitsee noin 5 prosentin säästöä lämmityskuluissa.

Vinkit antoi tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta.

Lue lisää:

Käyttöveden lämmitys ilmalämpöpumpulla

Lämpöä lähijärvestä: Pohjavesilämmitys lämmittää rivitaloa