Pientaloasumisen nouseva suosio näkyy paitsi vanhojen omakotitalojen kaupassa, myös pientalorakentamisen valoisissa näkymissä.

Viime vuoden lopun lukemat ennakoivat pientalorakentamisen nousua.  Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsenyrityksissä uusien talokauppojen määrä kasvoi vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä 59 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen. Useamman matalapaineisen vuoden jälkeen euromääräinen myynnin kasvu on ollut vieläkin merkittävämpää: nousua kertyi peräti 98 prosenttia.

Talopakettien toimitukset eivät vielä alkuvuodesta ole lisääntyneet, mutta rakennuslupiin ja toimituksiin ennakoidaan kasvua jo alkuvuodesta. Tonttikauppa on lisääntynyt pääkaupunkiseudun ulkopuolella jopa kolmanneksella.

”Korona nosti asumismukavuuden merkityksen aivan uudelle tasolle. Muun muassa etätyön vaatimukset ja toive omasta pihasta saivat asiakkaat liikkeelle”, toteaa PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen.

Asuntomessut näytti suuntaa

Hyvä vire talokaupoilla näkyi jo viime kesän Asuntomessuilla Tuusulassa, vaikka poikkeusoloista ja rajoituksista johtuen kävijämäärät jäivätkin kauas tavanomaisista vuosista.

”Kasvanut kiinnostus omakotiasumista kohtaan näkyi aivan selvästi Tuusulassa. Messuille hakeutuivat ennen kaikkea sellaiset asiakkaat, jotka olivat jo päätöksentekonsa paremmalla puolella”, Rautiainen jatkaa.

Myös PTT ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Jämerä Kivitalojen toimitusjohtaja Jari Malkamäki suhtautuu positiivisesti tulevaan.

”Pientalorakentamisen näkymät vuonna 2021 ovat paremmat kuin pitkään aikaan. Rahoituslaitosten lainanantohalu ja kasvukeskusten riittävän laadukas tonttitarjonta ovat edellytyksenä suomalaisten asumistoiveen toteutumiseen”, hän muistuttaa.

Lue lisää:

Työtehoseura valitsi Tuusulan parhaat asuntomessutalot