Uuden pientalon tulee täyttää lähes nollaenergiatalolle asetetut vaatimukset tammikuun 2018 alusta lähtien. Pientaloteollisuus ry uskoo alan olevan valmiina.

Energiatehokkuus- ja energiatodistusasetukset tulevat voimaan 1.1.2018. Määräykset kiristyvät, energiatehokkuutta vaaditaan lisää, rakennuksen yksityiskohtien ja kokonaisuuden on toimittava ja rakennuksen on esimerkiksi oltava tiivis.

”Talovalmistajalla tulee olla riittävästi aikaa luotettavien rakenneratkaisujen kehittämiseen. Määräysten on oltava ennakoitavia, ja myös kuntien rakennusvalvonnoissa tulisi olla yhtenäinen tulkinta vaatimuksille”, Pientaloteollisuuden teknisen ryhmän puheenjohtaja Jarmo Huhtala korostaa.

Huhtalan mukaan lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvät muutokset ovat pieniä pientaloteollisuuden kannalta. Ala on kehittänyt rakennusten energiatehokkuutta koko 2000-luvun. Esimerkiksi omakotitalon yläpohjan eristepaksuus on kasvanut 250 millimetristä 500 millimetriin. Energiatodistus ja E-luvun laskenta ovat muuttaneet lämmitysjärjestelmän valintaperusteita.

Ilmatiiviys on parantunut

Pientaloteollisuuden mukaan kehitystyön lisäksi rakentamisen yksityiskohtiin ja laatuun kiinnitetään tänä päivänä entistä enemmän huomiota. Rakenteet suunnitellaan hyvin, asentamisen tekevät kokeneet ja osaavat tekijät, yksityiskohdista huolehditaan. Valmistalojen osat kuten elementit valmistetaan tehtaissa katon alla, jolloin materiaalit pysyvät kuivina ja työnjälki voidaan tarkistaa.

”Pientalojen ilmatiiviys on parantunut vauhdilla. Kun esimerkiksi vuonna 2005 ilmanpitävyysluku oli neljä, tänä päivänä lukema lähestyy yhtä. Tämä on hyvä suuntaus ja kustannustehokasta. Yhden pykälän parannus ilmanvuotoluvussa tarkoittaa 5-6 prosentin säästöä talon energiakuluissa”, Jarmo Huhtala sanoo.

Laadukas rakentaminen on kaiken perusta, kun vaatimukset ja energiatehokkuuden tavoitteet ovat korkealla. Jokaisen tulee rakentaa hyvin, järkevästi ja kestävästi. Talon ilmanpitävyys voidaan varmistaa lämpökameralla ja tiiviysmittauksella.

Lämpöpumput ja ilmanvaihtolaitteet

Lähes nollaenergiatason vaatimukset eivät aiheuta pientalojen suunnitteluun juurikaan muutoksia. Rakenteet, talotekniikka, energiavalinnat ja U-arvojen vertailuarvot pysyvät samantapaisina kuin tänäkin päivänä. Taloautomaatio kehittyy tulevaisuudessa ja reaaliaikainen energiankulutuksen seuranta on tavallista.

”Varaavasta tulisijasta ja ilmalämpöpumpusta saadaan entistä suurempi laskennallinen hyöty. Ilmanvaihdon vuosihyötysuhde nousee 55 prosenttiin, laiteen ominaissähköteholle tulee tiukempi vaatimus ja lisäksi lämpimän käyttöveden kulutuksessa huomioidaan vakiopaineventtiilin vaikutus”, Heikki Virkkunen insinööritoimisto Vesitaidosta luettelee muutoksia.

Virkkusen mukaan myös energiamuotokertoimet muuttuvat. Energiatodistuksen luokkarajat päivitetään. Uusi asteikko on entistä kannustavampi ja luokkien erot pienet. Tällä hetkellä A-luokka on vaikea ja kallis saavuttaa.