Pihakiveys oli painunut sen verran, että auton pohja lähes kolisi, kun katokseen ajoi. Viidessä tunnissa kiviä nostettiin ja painauma korjattiin.

Pihakiveys asennettiin paikoilleen yli kymmenen vuotta sitten. Päällyste tuli tarpeeseen ja on toiminut hyvin. Ennen kiveystä piha oli sorapintaa, joka pölisi keväisin ja aiheutti jopa hengitysoireita. Syksyisin pinnan liettyminen ja vesilätäköt koettelivat asukkaiden hermoja.

Katettua pihaa on lähes sata neliömetriä. Pohjatyöt tehtiin huolella ennen kivien asentamista: routivaa pohjamaata poistettiin, maa-ainesta vaihdettiin siltistä soraan, routaeristelevyt ja salaojaputket asennettiin, sorapinta tasoitettiin ja tiivistettiin. Pihan pintaa kallistettiin sade- ja pintavesien ohjaamiseksi läheiseen ojaan.

Piha nytkähti

Tarkoista rakennustoimenpiteistä huolimatta pihakiveys putosi viiden sentin eli yksittäisen pihakiven paksuuden verran. Pudotus oli suurinta auton ajolinjan kohdalla kiveyksen ja katoksen saumakohdassa. Ehkä pihakiveyksen vajoamiseen vaikutti myös pohjaveden pintavaihtelu, sillä läheisyyteen tehtiin junatunneli. Joissain kohdin tunneli sivuaa tonttia.

Pihakiveyksen nytkähtäminen oli konkreettinen ja myös kosmeettinen haitta. Painuneita kiviä oli noin viiden neliömetrin alueella. Painauman tunsi joka kerta katokseen ajettaessa ja sieltä poistuttaessa. Nykäisy oli sen verran suuri, että takapenkillä nukkuva heräsi. Kosmeettinen puoli oli pihakiveyksen eriparisuus katoksen kohdalla.

Kokonaisuutena sadan neliömetrin pihapaketti oli hyvin kasassa, vaikka pohjamaa on helposti routivaa. Tontti on mäen alla, sade- ja sulamisvedet virtaavat ajotieltä ja rakennuksen katolta tontille. Kiveys rajattiin rakentamisvaiheessa talon perustukseen ja autokatoksen tukimuuriin. Yhdelle sivustalle asennettiin betonikourut viemään vettä ympäri vuoden auki pysyvään ojaan.

Hihat heilumaan

Painauman korjaamista oli siirretty sillä perusteella, että haitta oli vähäinen ja sivullinen tuskin huomasi sitä. Kuitenkin jos pihakiveystä ei korjattaisi, painauma pahenisi ja korjaaminen vaatisi entistä enemmän ponnisteluja. Siispä hihat heilumaan.

Kaikki tarvittava rakennusmateriaali ja myös työvälineet olivat käden ulottuvilla. Soraa ja hiekkaa oli hiekoituslaatikossa, lapio, vesivaaka, puukko ja laatoituslasta löytyivät helposti. Pinnan tiivistämiseen tehty erikoistyökalu ja mittauslauta olivat nekin tallessa edellisestä remontista. Kaikki näytti hyvältä ja aurinkokin paistoi. Sateesta ei ollut tietoakaan.

Suurin työ oli suunnitteluvaiheenkin perusteella se, että vanhat ja tiiviisti toisiinsa asettuneet pihakivet piti saada alustastaan irti. Myös käytäntö osoitti kivien nostamisen paikoiltaan olevan vaikeinta. Kuitenkin kun ensimmäiset kivet sai nousemaan puukon ja pistolapion kärjen avulla, seuraavien kivien irrottaminen oli kevyttä kuin valssin tanssiminen.

pihakiveys

Irti ja kiinni

Valmistelevissa toimenpiteissä eli työkalujen etsimisessä ja ensimmäisten kivien irrottamisessa meni pari tuntia. Tämä oli selvästi pisin työaika urakassa.

Sen jälkeen kaikki hymyili tekijälle: työ maittoi, homma eteni, pinnasta tuli tasaista ja syysaurinko paistoi. Työ piti kuitenkin saada päätökseen ennen pimeyden laskeutumista.

Irrotetut kivet pinottiin selkeisiin kasoihin lähelle kohdetta. Pohjamaata nostettiin muutamalla sentillä ja korkeusasema tarkistettiin vertaamalla uutta pintaa katoksen lattian tasoon. Soraa siroteltiin tarvittaviin kohtiin ja pinta tiivistettiin puupölkystä tehdyllä erikoistyökalulla. Kun sorapinnan päälle laittoi vesivanerin palasen ja pintaa takoi pölkyllä, maa tiivistyi ja iskun tuoma paine kohdistui laajalle.

pihakiveys

Pinnan korkeus tarkistettiin vielä ennen kivien uudelleen latomista. Hyvältä näytti ja hieno tuli. Pohja oli tasainen, tiivistetty ja oikeassa korossa. Nyt vain pihakivet ladotaan uudelleen paikoilleen.

Kivistä tehtiin yksi rivi valmiiksi ladontakuvion mukaan. Silloin voi olla varma kivien mahtumisesta suunnitellulle alalle. Kivien väli on niin ahdas, että pienikin töyssy maassa muutti kiven asentoa.

Ajellaanpa vaan

Loppuosa työstä oli mekaanista suorittamista. Pinnan suoruus tarkistettiin laudalla, myös pitkä vesivaaka oli käytössä. Vesivaaka on lahjomaton apuri, vaikka silmä sanoisi mitä ja tontin pintamuodot vääristäisivät näkökenttää. Neljän tunnin kohdalla kivien ladonta oli loppusuoralla.

Kun kaikki pihakivet olivat löytäneet oman kolonsa, tasaisuus ja työn jälki arvioitiin. Tasaista oli ja tekijä tyytyväinen. Ladonnan jälkeen kivipinta vielä taputeltiin alustaan kiinni.

Hienoa hiekkaa kaadettiin pienelle alueelle ja katuharjalla hiekka harjattiin tiiviisti kivien väleihin. Kivipinta muuttui tiiviiksi eivätkä kivet harjauksen jälkeen päässeet liikkumaan. Loppuosa työstä oli mukavaa tanssahtelua harjan kanssa.

Työ oli valmis samana iltana. Tavoiteaika ylittyi 21 minuutilla, mutta eihän elämä ole pelkkää suorittamista. Totuuden nimessä tulee vielä sanoa, että kiveykseen harjattiin hiekkaa parina seuraavanakin päivänä. Mutta pihasta tuli hyvä ja pinta saatiin oikaistua. Kyllä kelpaa autokatokseen ajella.

pihakiveys