Piharakennus täydentää usein asuintaloa ja sen avulla kalliit tontit saadaan hyötykäyttöön. Ennen piharakennuksen pystyttämistä kannattaa varmistaa, mitä lupia kunnalta pitää hakea.

Piharakennusta suunnittelevan on selvitettävä hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, mitä oman kunnan rakennusjärjestyksessä on säädetty piharakennuksien luvanvaraisuudesta.
Rakennusjärjestykset ovat esillä kuntien verkkosivuilla.

Rakennuksen koko, käyttötarkoitus, sijainti tontilla ja muut yksityiskohdat vaikuttavat asiaan. Palomääräykset sanelevat osaltaan rakennusten sijoittumista tontilla ja etäisyyttä naapuritontin rajasta. Täsmätietoa kuhunkin yksilölliseen tapaukseen ja tontille antaa kunnan rakennusvalvonta.

Kuntien rakentamisjärjestykset noudattavat Kuntaliiton ohjeistusta, mutta niissä on jonkin verran eroja. Rakentamista säädellään eri tavoin muun muassa tiiviin kaupunkirakenteen alueella ja haja-asutusalueella.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. (mrluudistus.fi). Tällä hetkellä piharakennusten rakentajan kannattaa olla erityisen valpas, sillä rakennusjärjestyksiä uudistetaan parhaillaan kunnissa. Tulollaan voi olla myös tervetulleita kevennyksiä lupakäytäntöihin.

Rakennuslupaa voi hakea myös sähköisesti. Lupapiste-palvelun kautta voi hakea lupia jo yli 60 %:ssa Suomen kunnista. lupapiste.fi

Tulisija ja piharakennus tarvitsevat erityishuomion

Kun valitaan piharakennus ja siihen halutaan tulisija, on oltava tarkkana, että kaikki valitut tuotteet sopivat yhteen ja on asennettu oikein.

”Rakennusmääräyksiä on noudatettava. Jos piharakennukseen tulee tulisija, jossa on kiinteä hormi, silloin pitää aina hakea rakennuslupa vähintään hormille. Mikäli tehdään tulisija, jossa ei ole kiinteää hormilähtöä, silloin tulisija ei vaadi omaa rakennuslupaa”, sanoo Jalotakka Oy:n toimitusjohtaja Niko Muurinen.

Ostotilanteessa kannattaa luottaa ammattilaisiin, jotka opastavat määräysten mukaiset ja turvalliset käytännöt. Kun tulisijaa sijoitetaan piharakennukseen, on huomioitava myös suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin.

Piharakennuspaketit on suunniteltu niin, että tehtävästä suoriutuu kohtuullisilla omatoimirakentajan kyvyillä. Mukana seuraavat yksityiskohtaiset asennusohjeet, verkkosivuilla saattaa olla myös ohjevideoita. Työssä pärjää kotinikkarin perustyökaluilla, aikaa kuluu pari päivää. Se on selvää, että valmispakettienkin kokoaminen sujuu helpommin kahdelta amatöörirakentajalta kuin yksin.

Valmistajilta tai tuotteita myyviltä rautakaupoilta voi tiedustella myös asennuspalveluita tai palkata ammattilaisen rakentajamarkkinoilta. Omat taidot on hyvä punnita realistisesti jo siksikin, että omatoimirakentajan kokemattomuudesta johtuvat virheet voivat kumota valmistajan myöntämän takuun.

Lue lisää:

Piharakennuksilla paras irti tontista

Nikkaroi huvimaja puutarhaan