Pihatakat ja kylpytynnyrit löytyvät nyt monelta suomalaispihalta, ja uusia myydään kovaan tahtiin. Pihatakan ja kylpytynnyrin sijoittelussa kannattaa muistaa paloturvallisuus.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tapaus, jossa liian lähelle taloa rakennettu pihatakka aiheutti talon palamisen. Takan asennusohjeissa ei ollut manintaa suojaetäisyyksistä ympäröiviin rakenteisiin.

Myös puilla lämmitettävä kylpytynnyri voi aiheuttaa palovaaraa, jos sen asennuksessa ei huomioida turvaetäisyyksiä asuinrakennuksiin tai muihin palaviin esineisiin.

Tukes on löytänyt puutteita pihatakkojen ja kylpytynnyreiden käyttö- ja asennusohjeista, joissa ei aina kerrota suojaetäisyyksistä.

Vain kolmessa kymmenestä riittävät suojaohjeet

Tukes selvitti valvontaprojekteissa kuluttajille myynnissä olevien pihatakkojen ja kylpytynnyreiden käyttö- ja asennusohjeita. Kylpytynnyreiden osalta huomiota kiinnitettiin myös siihen, miten yritykset ovat huomioineet kylpijälle aiheutuvan hormin palovammariskin.

Pihatakkojen ja puilla lämmitettävien kylpytynnyreiden käyttö- ja asennusohjeista tulisi löytyä tiedot tuotteelle soveltuvasta suojaetäisyydestä palaviin materiaaleihin tai ympäröiviin rakenteisiin. Näin ei kuitenkaan ollut kaikissa ohjeissa. Kylpytynnyreiden hormin palovammariskiä ei myöskään aina ollut asianmukaisesti huomioitu myytävissä tuotteissa.

Tukes pyysi kymmenestä yrityksestä myynnissä olevan pihatakkatuotteen käyttö- ja asennusohjeet nähtäväksi. Tutkituista ohjeista vain kolmessa löytyi asianmukaiset ohjeet suojaetäisyyksistä.

Kahden tuotteen osalta Tukesille ei toimitettu ohjeita. Yritykset totesivat, ettei kyseistä tuotetta ole myyty Suomessa ja he poistivat tuotteet valikoimistaan. Viiden tuotteen osalta yritykset korjasivat ohjeet asianmukaisiksi Tukesin yhteydenoton jälkeen.

”Pihatakan sijoitus on paloturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jos takka on asennettu liian lähelle rakennusta, sieltä voi lentää kipinöitä rakennuksen räystään alle, jossa ne pääsevät kytemään ja sytyttämään kattorakenteita. Rakennukseen lähes kiinni sijoitettuna jopa takasta hohkava säteilylämpö voi sytyttää seinämateriaaleja. Projektin tulokset kielivät siitä, että pihatakkoja on myyty laajasti puutteellisin ohjein. Muistuttaisinkin nyt kaikkia pihatakan omistajia varmistamaan oman takkansa sijoituksen turvallisuuden ennen kesäkauden alkua”, huomauttaa Tukesin ylitarkastaja Jyri Pekkanen.

Neljästä kylpytynnyristä puuttuivat riittävät ohjeet suojaetäisyyksistä, osassa puutteita myös kuumien osien suojauksessa
Kylpytynnyreiden osalta Tukes oli yhteydessä kymmeneen suomalaiseen yritykseen. Neljän kylpytynnyrin ohjeista puuttuivat ohjeistukset tarvittavista suojaetäisyyksistä. Yritykset kertoivat korjaavansa tuotteiden ohjeistukset näiltä osin.

Kuuma hormi voi olla joissakin tapauksissa liian lähellä kylpijää, joilloin on tarve palovammoilta suojaavalle turvaratkaisulle, kuten hormin suojaritilälle.

Tukesin yhteydenoton jälkeen suurin osa toimijoista kertoi lisäävänsä hormin lämpösuojan tuotteen mukaan vakiona toimitettavaksi. Muutamissa tapauksissa yritys kertoi hormin olevan niin kaukana kylpytynnyristä, ettei kylpijän tahaton kosketus kuumaan hormiin ole mahdollista. Tukes määräsi yhden yrityksen korjaamaan markkinoimansa tuotteet turvallisiksi.

Näin varmistat kylpytynnyreiden ja pihatakkojen turvallisuuden

– Tarkista, että tuotteen mukana toimitetaan asianmukaiset käyttöohjeet ja niissä on kerrottu, miten ja mihin tuotteen voi asentaa turvallisesti. Noudata käyttöohjeita.

– Tarkista myös paikalliset rakennus- ja paloturvallisuusmääräykset tuotteen sijoitteluun liittyen.

– Huolehdi pihatakan tai kylpytynnyrin oikeasta asennuksesta ja paloturvallisuudesta.

– Jos olet asentanut pihallesi palovaarallisen tuotteen, jonka ohjeissa ei ole mainittu suojaetäisyyksiä, varmista, että tuote on asennettu tarpeeksi etäälle palavista materiaaleista siten, että säteilylämpö tai kipinät eivät pääse sytyttämään läheisiä rakennuksia.

Kotipihojen pihatakkojen ja kylpytynnyreiden pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle.

Tuotteiden valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat niiden turvallisuudesta ja siitä, että niissä on tarvittavat käyttöohjeet.

Tuotteen mukana on toimitettava kaikki turvallisen käytön kannalta oleellinen tieto.

Kylpytynnyreille on myös eurooppalainen standardi SFS-EN 17125 Kotikäyttöön tarkoitetut porealtaat ja kylpytynnyrit. Turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät, jossa on esitetty tarkempia turvallisuus- ja laatuvaatimuksia tuotteelle. Standardissa todetaan muun muassa, että erityisesti hormin alin 1000 mm osuus on suojattava tahattomalta kosketukselta.