Nuohousta koskeneet pelastuslain säädökset ovat olleet voimassa heinäkuusta 2019 alkaen. Piirinuohousjärjestelmän poistuminen ei ole vaikuttanut laatuun, mutta on nostanut hieman nuohouslaskua.

Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto lähettivät loka-marraskuussa taloyhtiöiden vastuuhenkilöille kyselyn nuohousmarkkinoiden tilanteesta. Vastauksia saatiin kaikkiaan 2226.

Kyselyn vastaajista 52 prosenttia oli asioinut nuohousta tilatessaan tutun nuohoojan kanssa tai tilannut nuohoojan jo edellisen nuohouksen yhteydessä. Hakukoneiden kautta nuohoojan oli löytänyt noin joka kymmenes vastaaja, ja 12 prosenttia postilaatikkoon jätettyjen mainosten kautta.

Kyselyn perusteella kävi ilmi, että nuohouskustannukset ovat nousseet eniten Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Länsi-Uudellamaalla.

Nuohouksen keskikustannus yhtä tulisijaa kohden oli tänä vuonna 49 euroa, kun vuosi sitten lukema oli 45 euroa. Hieman vajaasta 300 havainnosta 60 prosenttia oli välillä 34–55 euroa. Ne, joilla on kiinteistöllä kerralla nuohottavaa enemmän kuin yhdessä huoneistossa, saivat havaintojen mukaan jonkin verran edullisempaa nuohousta yhtä huoneistoa kohden.

Keski-Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Oulu-Koillismaan alueella sekä Helsingissä kustannusnousua raportoineita oli muita alueita vähemmän.

”Hintojen noususta raportoineiden osuus oli tänä vuonna jonkin verran suurempi kuin vuosi sitten, mikä viittaa siihen, että nuohouskustannusten nousu on ollut hivenen suurempaa tänä vuonna. Kyselyn tulokset antavat kuitenkin myös viitteitä siitä, että aluekohtaisesti muutostrendit ovat tänä vuonna olleet erilaisia”, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Korona viivästyttänyt nuohouksia tänä vuonna

Nuohouskyselystä kävi ilmi, että korona on vaikuttanut nuohoojan tilaamiseen. Vastaajista 10 % ilmoittaa kuitenkin nuohouksen tapahtuvan vielä vuoden 2020 aikana.

”Talvi on hyvää aikaa tilata nuohooja, ja saatavuus voi olla muita vuodenaikoja parempi”, muistuttaa Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas.

Nuohouspalveluiden saatavuus on pysynyt melko hyvällä tasolla poikkeusvuonnakin. Myös nuohouksen laatuun ollaan oltu tyytyväisiä.

Hintatiedot ovat vastaajien arvioiden mukaan entistä helpommin saatavilla. Ne käyvät ilmi puhelimitse, www-sivuilta tai ilmoituksesta. Silti jopa 41 %:lla ei ollut hintatietoja tiedossaan nuohousta tilatessa.

”Hinta kannattaa ehdottomasti selvittää nuohousta tilatessa, ettei yllätyksiä tule”, ohjeistaa Tähtikunnas.

”Nuohoojan tulee myös antaa nuohouksesta nuohoustodistus, ja tästä on hyvä muistuttaa, jos nuohooja ei todistusta anna. Nuohoustodistuksesta käy ilmi nuohoukseen kuuluvat tehtävät”, Tähtikunnas sanoo.

Lue lisää:

Piirinuohous jäi, nuohousvelvoite säilyi

Muista nämä kun tilaat nuohouksen

• Tilaa nuohous ajoissa. Kun lämmityskausi syksyllä alkaa, palvelut voivat ruuhkautua.
• Selvitä hinta ja hinnoitteluperusteet, kun sovit nuohouksesta.
• Nuohouksen yhteydessä pyydä nuohoustodistus.
• Raportoi toteutetusta nuohouksesta taloyhtiölle.