Piirinuohousjärjestelmästä siirrytään sopimusperusteiseen nuohoukseen. Asukas voi jatkossa valita itse haluamansa nuohouspalvelun tuottajan kotiinsa.

Muutos tulee voimaan vuoden 2019 alusta pelastuslain uudistuksen myötä.

Nuohoustarve ei poistu, vaan kiinteistön omistajalla säilyy vastuu huolehtia siitä, että kiinteistön tulisijat ja hormit nuohotaan lakisääteisin määrävälein. Pelastusviranomaiselle jää valvontavastuu alueellaan, mutta siltä poistuu vastuu nuohouksen järjestämisestä.

Uutena OMANuohooja

Nuohousalan Keskusliitto ry on julkaisssut liiton uuden OMAnuohooja-toimintamallin. Ammattitaitoiset ja luotettavat nuohousalan yrittäjät löytyvät jatkossa Nuohousalan Keskusliitto ry:n kotisivuilta www.nuohoojat.fi OMAnuohooja-hakupalvelun alta.

Nuohous tulee hoitaa vakituisesti asutuissa kiinteistöissä kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa kolmen vuoden välein.