Bison Montage Kit Supervahva * Bostik Lim&Tät * Byggmax asennusliima 18022 * Casco Superfix

* Pattex No More Nails Waterproof * Tremco Illbruck PL 600

Asennusliimojen alkutartunnan selvittämiseksi kehitimme yksinkertaisen vetokokeen. Liimasimme kappaleen kunnolla kiinni, annoimme sen asettua kymmenisen sekuntia, ja vedimme sen pystysuoraan irti. Vetimenä oli matkalaukkuvaaka, joka rekisteröi vetovoiman kiloina. Koska koe tehtiin käsin, se toistettin varmuuden vuoksi monta kertaa.
Kokeemme ei täytä mitään tieteellisen testin vaatimuksia, mutta auttanee sijoittamaan asennusliimojen alkutartunnan oikeaan kokoluokkaan.
Jonkin verran iterointia vaati sopivan kokeilukappaleen koon määrittäminen. Ilmoitettujen alkutartuntavoimien perusteella kokeilimme neliödesimetriä. Vaadittava irrotusvoima kasvoi kuitenkin niin suureksi, etteivät käsivoimat tahtoneet riittää, ja työpöytäkin nousi ilmaan. Päädyimme lopulta 5 x 5 cm:n kappaleeseen, jolloin tarvittavat voimat jäivät sopivalle tasolle.
Vetokokeessa paras tulos oli Pattex No More Nails -liimalla, joka vaati 12 kilon vetovoiman irrotakseen. Jaetulla kakkossijalla olivat Byggmax ja Tremco, jotka molemmat saavuttivat noin yhdeksän kilon tuloksen. Bostik kesti seitsemän kiloa vetoa ja Cascon vetotulos oli noin kuusi kiloa. Supervahva Bison kesti viiden kilon vetovoiman, ennen kuin irtosi. Bisonin erikoisuus, tehokiinnitys eli kontaktiliiman kaltainen käyttö paransi vetotuloksen seitsemään kiloon.
Yksinkertainen vetokoe kertoo toki vain osan liiman alkutartunnasta eli sen, kuinka hyvin tuore liima kestää kohtisuoraa vetoa kun se kohdistuu koko liimattuun pintaan kerralla. Tässä auttaa myös eräänlainen imukuppiefekti; kun koko kappale on pedattu tiiviisti liimaan, irrotusta vastustaa myös syntyvä alipaine.
Jos kappale haluaa irrota toisesta reunasta kuten kiero paneelilauta, irrotusvoimaa ei tarvita paljoakaan ennen kuin liima antaa periksi.
Pystysuoraan pintaan liimattaessa liian painava kappale voi myös lähteä valumaan alaspäin, eli erilaisia tilanteita on kosolti.
Liimasimme myös 10 cm korkean kalustelevyriman kappaleen pystysuoraan pintaan. Tämäkin liimaus tehtiin iteroimalla, eli kappaleita asteittain pidentämällä haettiin sitä massaa, jolloin liima ei enää pidä soiroa vaakasuorassa, vaan se irtoaa yläreunastaan ja kuukahtaa. Tässäkin kokeessa No More Nails oli selvästi muita etevämpi.
Tuloksena oli, että kun kontaktipinta oli 10 cm korkea, No More Nails jaksoi pitää 25 cm pitkän soiron irtoamatta. Se antanee aika selvän kuvan siitä, mihin asennusliima parhaimmillaan pystyy.
Sokeiden valtakunnassa yksisilmäinen on kuningas. Vaikka No More Nailsin heikohko tartunta aiheutti koko kokeilun, se osoittautui silti alkutartunnaltaan ryhmän etevimmäksi.
Mutta vaikka Pattex No More Nails oli kiistatta alkutartuntakokeen voittaja, se ei tarkoita että se olisi paras kaikissa tilanteissa. Kaikki liimat ovat koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan selvästi erilaisia, ja osittain tarkoitettu erilaisiin kohteisiin. Liimasauman lopullinen vahvuus ja kestävyys vaihtelee myös voimakkaasti kun se on kovettunut.
Bostik Lim&Tät tarttuu valmistajan mukaan jopa märkiin ja öljyisiin pintoihin, ja sen luvataan kestävän moninkertaisesti sen, mitä polymeeripohjaiset liimat kestävät. Heikoimmille luvataan viisi tonnia neliömetrille, Bostik lupaa jopa 250 tonnia!
Tremco Illbruckin etuna taas on vesipohjaisuus. Liimapurseita voi poistaa veden avulla, ja liima on lähes hajutonta. Siksi Tremcoa on mukavinta käsitellä asutuissa tiloissa.
Ja jos No More Nails -liimasta haluaisi hakemalla hakea jotakin negatiivista, niin se lienee se, että avoin aika on todella pitkä, ja liima kuivuu ja kovettuu hitaasti. Jos rakentamisen jatkuminen jää kiinni siitä, että liima kuivuu, niin kannattaa valita muita kiinnitysmenetelmiä. On olennaista ymmärtää, että liimattua kohdetta voi kuormittaa aikaisintaan seuraavana päivänä, muuten kappaleet irtovat käteen. Tästäkin syystä asennusliimat yleisestikin soveltuvat pikemminkin pieniin yksittäisiin korjauksiin ja kiinnityksiin kuin varsinaiseen rakennustyöhön.